Xuất bản thông tin

Kiểm tra công nhận lại chuẩn Quốc gia 09 trường THCS

Kiểm tra công nhận lại chuẩn Quốc gia 09 trường THCS

Đồng chí Ngô Văn Hợi - Phó giám đốc Sở GD&ĐT- Trưởng đoàn kiểm tra đã kết luận đối với 09 trường THCS huyện Đông Triều được kiểm tra: Cơ bản 5 tiêu chuẩn đều đạt và vượt cao hơn so với quy định, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường, đề nghị UBND tỉnh ra quyết định công nhận lại chuẩn Quốc gia cho cả 09 trường.


            

Đ/c Ngô Văn Hợi - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT kết luận đợt kiểm tra

            Trong hai ngày 05- 06/11/2014, Đoàn kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia của tỉnh đã về kiểm tra công nhận lại chuẩn Quốc gia cho 09 trường THCS trên địa bàn huyện gồm: THCS Bình Khê, THCS Thị trấn Đông Triều, THCS Đức Chính, THCS Lê Hồng Phong, THCS Xuân Sơn, THCS Mạo Khê II, THCS Nguyễn Đức Cảnh, THCS Tân Việt, THCS Hoàng Quế.

             Sau khi kiểm tra, đối chiếu với 5 tiêu chuẩn trường THCS đạt chuẩn Quốc gia ban hành theo Thông tư số 47/2012/QĐ - BGD&ĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ GD&ĐT, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự vào cuộc tích cực của ngành Giáo dục huyện trong công tác xây dựng và duy trì trường chuẩn Quốc gia. Đồng chí Ngô Văn Hợi - Phó giám đốc Sở GD&ĐT- Trưởng đoàn kiểm tra đã kết luận đối với 09 trường THCS huyện Đông Triều được kiểm tra: Cơ bản 5 tiêu chuẩn đều đạt và vượt cao hơn so với quy định, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường, đề nghị UBND tỉnh ra quyết định công nhận  lại chuẩn Quốc gia cho cả 09 trường.

          Đông Triều là địa phương có tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia cao nhất trong toàn tỉnh, đến nay toàn huyện đã có 68 trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có 04 trường đạt chuẩn mức độ II.

                                                       Thu Phương