Xuất bản thông tin

Kiểm tra, chấm điểm thi đua năm học 2014 – 2015

Kiểm tra, chấm điểm thi đua năm học 2014 – 2015

Phục vụ cho công tác xét duyệt thi đua năm học 2014 - 2015, từ ngày 6 – 11/5, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã thành lập đoàn kiểm tra, chấm điểm thi đua các trường MN, TH, THCS trong toàn thị xã. Đồng chí Lưu Xuân Giới - Trưởng Phòng GD&ĐT làm Trưởng đoàn cùng tham gia với đoàn có đồng chí Chủ tịch Công đoàn Ngành, lãnh đạo chuyên viên phụ trách các cấp học.


      

Đoàn kiểm tra, chấm điểm các trường khu vưc V tại trường TH Hoàng Quế

            Đoàn kiểm tra các nội dung, báo cáo thành tích nhà trường về: Công tác phát triển, phổ cập, phát triển Đảng trong trường học, đầu tư về CSVC, công tác xã hội hóa, các hoạt động chuyên môn trong năm học, hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng CNTT; Kết quả đạt được trong công tác giảng dạy, 2 mặt giáo dục, các cuộc thi… Chấm điểm các lĩnh vực công tác; đối với cấp Tiểu học: Phần bảng chấm điểm, mục 4: thực hiện theo Thông tư 30/TT-BGD&ĐT; Các danh hiệu thi đua, khen thưởng được thực hiện theo Nghị định 39, Nghị định 42, Nghị định 65 của Chính phủ. Dự kiến đề nghị xét danh hiệu thi đua, khen thưởng của nhà trường (tập thể và cá nhân).

          Kết quả này, sẽ là cơ sở để xét danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong năm học 2014 – 2015.

                                                                                                                 Thu Phương