Xuất bản thông tin

Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014

Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014

Sáng ngày 29/9, tại huyện Đông Triều, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 với chủ đề "Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc". Tới dự có đồng chí Vũ Liên Oanh – Giam đốc Sở GD&ĐT tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Quảng Ninh và đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện.


         

Văn nghệ chào mừng buổi lễ

           Với chủ đề "Học để làm cho mình và cộng đồng hạnh phúc", "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2014 là hoạt động nhằm giúp các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập đồng thời tăng cường cơ hội học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân, tạo cơ hội cho người dân ở mọi lứa tuổi tham gia học tập, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, nâng cao dân trí và năng lực công dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội.

Đại biểu dự Lễ khai mạc tuần lễ hướng ứng học tập suốt đời năm 2014

          Trong tuần lễ này, các sở, ban, ngành, các tổ chức xã hội, các địa phương phối hợp với Ngành giáo dục và đào tạo tổ chức tốt công tác tuyên tuyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, nội dung về các hoạt động giáo dục, học tập; phát hiện và nhân rộng các tấm gương điển hình về tự học và học tập suốt đời. Các cơ sở giáo dục, các thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa thể thao các địa phương tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm, thăm quan, hội diễn văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao, ngày hội đọc...

Đ/c Vũ Liên Oanh - GĐ Sở GD&ĐT - Phó BCDDXDXHHT tỉnh Quảng Ninh

 phát biểu khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 

               Đồng thời tổ chức các lớp học bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, công chức, công nhân lao động, bồi đưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, các lớp học nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục kỹ năng sống; các lớp học theo chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức kỹ năng, chuyển giao công nghệ, xóa mù chữ...

Đ/c Trần Văn Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Triều phát biểu

hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

          Ngoài ra, các trung tâm học tập cộng đồng đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới, triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" trên địa bàn. Các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu của các kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020", Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020"; Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ"; Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh. 

Đ/c Hoàng Hồng - PTT Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi Lễ 

         Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 chủ đề "Học để làm cho mình và cộng đồng hạnh phúc" diễn ra rộng khắp trên các địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ 29/9 đến hết ngày 5/10/2014.

Các đại biểu cùng thả thông điệp hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

                             Thu Phương