Xuất bản thông tin

Khai mạc Hội thi GVCN giỏi cấp tiểu học năm học 2014 - 2015

Khai mạc Hội thi GVCN giỏi cấp tiểu học năm học 2014 - 2015

Tham dự Hội thi toàn huyện có 134 giáo viên chủ nhiêm xuất sắc đến từ 27 trường Tiểu học trong toàn huyện. Mỗi giáo viên chủ nhiệm tham gia 4 phần thi: Thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm; thi hiểu biết; thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp; thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm


                 Sáng nay 09/01/2015, tại trường tiểu học thị trấn Đông Triều, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức khai mạc Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học năm học 2014 - 2015.

Đại biểu dự khai mạc

             Tham dự Hội thi toàn huyện có 134 giáo viên chủ nhiêm xuất sắc đến từ 27 trường Tiểu học trong toàn huyện. Mỗi giáo viên chủ nhiệm tham gia 4 phần thi: Thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm; thi hiểu biết; thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp; thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm.

Đ/c Lưu Xuân Giới - Trưởng Phòng GD&ĐT phát biểu tại khai mac Hội thi

            Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Tiểu học lần thứ nhất được tổ chức với mục đích tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi ở các trường tiểu học trên địa bàn huyện, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp. Đồng thời phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến; khẳng định vai trò quan trọng của giáo viên chủ nhiệm, khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên chủ nhiệm nâng cao vai trò, năng lực và sáng tạo trong công tác chủ nhiệm lớp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Góp phần đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

                                          Thu Phương