Xuất bản thông tin

Họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh lần thứ V và Tin học khối cán bộ, công chức trẻ thị xã Đông Triều năm 2015

Họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh lần thứ V và Tin học khối cán bộ, công chức trẻ thị xã Đông Triều năm 2015

Sáng ngày 12/6/2015, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh lần thứ V và Tin học khối cán bộ, công chức trẻ thị xã Đông Triều năm 2015. Đồng chí Lưu Xuân Giới – Trưởng phòng GD&ĐT chủ trì cuộc họp. Tham dự họp có các thành viên trong Ban tổ chức Hội thi.


           

NGND Lưu Xuân Giới - Trưởng Phòng GD&ĐT chủ trì cuộc họp

            Tại cuộc họp,  Ban tổ chức đã triển khai kế hoạch Hội thi, theo đó Hội thi Tin học trẻ tỉnh lần thứ V và Tin học khối cán bộ, công chức trẻ thị xã Đông Triều năm 2015 sẽ tổ chức vào 02 ngày 17,18/6/2015, tại trường Tiểu học Vĩnh Khê.

       Hội thi tin học trẻ: Đối tượng tham gia: Học sinh đang theo học các bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn toàn thị xã, trải qua 02 nội dung thi: Thi kiến thức và kỹ năng về Tin học; phần mềm sáng tạo (PMST).

       Hội thi tin học khối cán bộ, công chức trẻ: Đối tượng tham gia: Cán bộ, công chức không quá 30 tuổi (tính đến ngày 31/12/2015), trải qua các nội dung: Thi kiến thức và kỹ năng thực hành đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Giải pháp hoặc ý tưởng sáng tạo về ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ công tác chuyên môn hoặc cải cách hành chính.

           Hội thi nhằm đẩy mạnh phong trào học tập công nghệ thông tin rộng rãi trong thanh thiếu nhi, cán bộ công chức trẻ trong toàn thị xã, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

                                                                           Thu Phương