Xuất bản thông tin

Họp hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014 – 2015

Họp hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014 – 2015

Phát biểu tại cuộc họp Nhà giáo Nhân dân Lưu Xuân Giới – Trưởng Phòng GD&ĐT đã đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ quản lý, giáo viên các trường trong công tác đầu tư viết sáng kiến kinh nghiệm, năm nay số lượng sáng kiến dự thi tăng nhiều so với năm trước. Đồng chí chỉ đạo các ủy viên trong hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm cần phải đảm bảo tính khách quan, khoa học, sáng tạo, có tính đổi mới, phát hiện những nhân tố mới, giải pháp mới, sáng kiến hay có giá trị, mỗi cấp học cần lựa chọn ra 10 sáng kiến kinh nghiệm hay, có tính khoa học, thực tế, lô gic tạo ra một tập sáng kiến góp phần phong phú thêm kho tư liêu của ngành.


           

Đại biểu dự họp

           Chuẩn bị cho công tác xét duyệt thi đua khen thưởng năm học 2014 – 2015, sáng ngày 06/3/2015, Hội đồng thi đua khen thưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức họp Hội đồng chấm và xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2014 - 2015.

           Theo Quyết định số 73/QĐ-PGD&ĐT ngày 27/03/15 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, tổng số thành viên Hội đồng chấm và xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2014 – 2015 gồm 32 đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, cán bộ quản lý các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn toàn huyện. Đồng chí Lưu Xuân Giới - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo là Chủ tịch Hội đồng.

              Năm nay, có 561 sáng kiến kinh nghiệm dự thi, trong đó cán bộ quản lý, giáo viên các trường MN có 210 sáng kiến; cán bộ quản lý, giáo viên các trường TH có 167 sáng kiến; cán bộ quản lý, giáo viên các trường THCS có 185 sáng kiến.

NGND Lưu Xuân Giới - Trưởng Phòng GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng phát biểu chỉ đạo

              Phát biểu tại cuộc họp Nhà giáo Nhân dân Lưu Xuân Giới – Trưởng Phòng GD&ĐT đã đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ quản lý, giáo viên các trường trong công tác đầu tư viết sáng kiến kinh nghiệm, năm nay số lượng sáng kiến dự thi tăng nhiều so với năm trước. Đồng chí chỉ đạo các ủy viên trong hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm cần phải đảm bảo tính khách quan, khoa học, sáng tạo, có tính đổi mới, phát hiện những nhân tố mới, giải pháp mới, sáng kiến hay có giá trị, mỗi cấp học cần lựa chọn ra 10 sáng kiến kinh nghiệm hay, có tính khoa học, thực tế, lô gic tạo ra một tập sáng kiến góp phần phong phú thêm kho tư liêu của ngành.

                                         Thu Phương