Xuất bản thông tin

Họp Hiệu trưởng hướng dẫn thực hiện các khoản thu năm học 2015 – 2016

Họp Hiệu trưởng hướng dẫn thực hiện các khoản thu năm học 2015 – 2016

Ngày 11/9/2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Đông Triều đã họp Hiệu trưởng các trường hướng dẫn thực hiện các khoản thu năm học 2015 – 2016. Đồng Chí Lưu Xuân Giới – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì cuộc họp.


     

NGND Lưu Xuân Giới - Trưởng phòng GD&ĐT chủ trì cuộc họp

     Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn thị xã nghiêm túc thực hiện đúng các nội dung hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2015-2016 quy định tại công văn số 2058/SGD&ĐT-KHTC ngày 8/9/2015 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh. Đồng thời, tổ chức quán triệt phổ biến công khai toàn bộ nội dung công văn tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phổ biến tới toàn thể phụ huynh học sinh toàn trường để biết và triển khai thực hiện, niêm yết công khai văn bản này tại bảng thông báo hoặc bảng tin của nhà trường.

       Sử dụng các khoản thu theo đúng nguyên tắc quản lý ngân sách và các quy định hiện hành; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch chi các khoản thu trong đơn vị đảm bảo dân chủ, công khai cho mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh được biết, được bàn và được tham gia theo quy định.

            Khuyến khích công tác xã hội hóa giáo dục để sửa chữa, mua sắm trang thiết bị nhà trường trong khi ngân sách nhà nước chưa đáp ứng được hết nhưng phải thực hiện đúng qui trình qui định. Huy động đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân và phụ huynh học sinh theo nguyên tắc phải xuất phát từ yêu cầu thiết thực, trực tiếp nâng cao chất lượng giáo dục; phù hợp với thu nhập, mức sống, khả năng đóng góp của số đông người dân trên địa bàn và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; chỉ tổ chức thực hiện khi được sự ủng hộ, nhất trí trên tinh thần tự nguyện của các đối tượng tham gia đóng góp; không ép buộc hay bình quân hóa mức đóng góp.Các khoản thu có thể chia ra nhiều đợt tùy theo kế hoạch và tính cấp thiết để phù hợp với điều kiện kinh tế hộ gia đình; Bảo hiểm y tế chỉ thu mỗi đợt từ 3 đến 6 tháng, không tổ chức thu các bảo hiểm tự nguyện khác trong nhà trường. Trong quá trình thực hiện thu chi phải công khai số tiền, quá trình thu chi và kết quả thực hiện…

              Không được bắt buộc học sinh đóng tiền may đồng phục. Nếu tổ chức thực hiện thì phải có sự bàn bạc và thống nhất với cha mẹ học sinh, chỉ thực hiện khi phụ huynh học sinh đã thống nhất và khi thực hiện phải có sự tham gia của giáo viên, phụ huynh trong việc lựa chọn mẫu vải, kiểu dáng, số lượng và giá cả.

             Vào dịp tuyển sinh đầu năm học mới này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tuyệt đối không được thu thêm ngoài qui định đối với các trường hợp học sinh xin học trái tuyến dưới bất kể hình thức nào.

              Kiên quyết không để xảy ra hiện tượng lạm thu, những khoản thu không cần thiết, vô lý, trái với quy định và mong muốn của cha mẹ học sinh. Để xảy ra vi phạm trong nhà trường, Hiệu trưởng và những người liên quan sẽ bị xử lý kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm và phải trả lại tiền cho người đóng góp.

                                                                                                 Thu Phương