Xuất bản thông tin

Hội nghị trực tuyến triển khai công việc chuẩn bị khai giảng năm học mới

Hội nghị trực tuyến triển khai công việc chuẩn bị khai giảng năm học mới

Theo đó, các trường trên địa bàn thị xã sẽ đồng loạt khai giảng năm học mới vào sáng ngày 5-9 (thứ 7). Lễ khai giảng bắt đầu vào lúc 8 giờ 00 sáng ngày 05/9/2015 và kết thúc trước 9 giờ 00 cùng ngày


         

NGND Lưu Xuân Giới - Trưởng Phòng GD&ĐT chủ trì cuộc họp

        Sáng ngày 03/9/2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công việc chuẩn bị khai giảng năm học mới 2015 – 2016. Đồng chí Lưu Xuân Giới – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì cuộc họp.

           Theo đó, các trường trên địa bàn thị xã sẽ đồng loạt khai giảng năm học mới vào sáng ngày 5-9 (thứ 7). Lễ khai giảng bắt đầu vào lúc 8 giờ 00 sáng ngày 05/9/2015 và kết thúc trước 9 giờ 00 cùng ngày. Nội dung chương trình khai giảng được thực hiện như sau: Đón học sinh đầu cấp; chào cờ, hát Quốc ca; đọc thư của Chủ tịch nước; đọc diễn văn khai giảng; tổ chức đón nhận Huân chương lao động, Bằng chuẩn Quốc gia…(nếu có); đánh trống khai giảng. Nội dung đón học sinh đầu cấp và đánh trống khai giảng không áp dụng đối với cấp Mầm non.

          Đồng chí Trưởng phòng chỉ đạo lễ khai giảng phải bảo đảm ngắn gọn, ý nghĩa, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học mới cho thầy, cô giáo và  học sinh.

                                       Thu Phương