Xuất bản thông tin

Học sinh các trường TH, THCS ngày học đầu tiên của năm học mới 2015 – 2016

Học sinh các trường TH, THCS ngày học đầu tiên của năm học mới 2015 – 2016

Ngày 24/8 hơn 20 nghìn học sinh các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn thị xã bắt đầu ngày học đầu tiên của năm mới 2015 - 2016.


          

Học sinh lớp 1 Trường TH Đức Chính học nội quy trường, lớp trong ngày học đầu tiên

           Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về  khung kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016, theo đó, các trường MN, TH, THCS đồng loạt khai giảng vào ngày 5/9, cấp Mầm non thực học ngày 7/9, cấp Tiểu học và THCS thực học từ ngày 24/8.

Giờ chào cờ đầu tiên của năm học mới tại trường THCS Đức Chính

           Học kỳ 1, cấp Mầm non, Tiểu học, THCS sẽ hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập trước ngày 02/01/2016. Học kỳ 2 tất cả các cấp phải hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập trước 25/5/2016. Kết thúc năm học trước 31-5-2016.

Học sinh trường TH Hưng Đạo nghiêm túc ngày từ ngày học đầu tiên

          Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, học sinh Mầm non và Tiểu học nghỉ 16 ngày, từ 03/02/1016 (tức ngày 25 tháng chạp)  đến hết ngày 18/02/2016 (tức 11 tháng giêng), cấp THCS  nghỉ 11 ngày, từ 04/02/2016 (tức ngày 26 tháng chạp) đến hết ngày 14/02/2016 (tức ngày 07 tháng giêng).

 

                                                       Thu Phương