Xuất bản thông tin

Giao ban công tác tháng Trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường

Giao ban công tác tháng Trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường

Chiều ngày 22/6, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức Hội nghị giao ban Trung tâm học tập công đồng các xã, phường trong tháng 6/2015 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong tháng và đề ra kế hoạch hoạt động cho tháng tiếp theo. Đồng chí Lưu Xuân Giới, Nhà giáo Nhân dân, Trưởng Phòng GD&ĐT thị xã đến dự và chỉ đạo hội nghị.


        

Quang cảnh Hội nghị

          Đánh giá tình hình thực hiện, nhiệm vụ công tác tháng 6 báo cáo nêu rõ: TTHTCĐ các xã, phường trên địa bàn thị xã hoạt động ngày càng có nền nếp và đạt hiệu quả, phong trào học tập được duy trì thường xuyên, sôi nổi và đều khắp ở hầu hết các địa phương, cả thị xã trở thành một xã hội học tập. Kể từ tháng 1 đến tháng 6/2015, các TTHTCĐ đã tổ chức được 7236 lớp với 2.362.520 lượt học viên tham gia, tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phổ biến kiến thức, giúp người dân hiểu biết về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; áp dụng tiến bộ, khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trông tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống; thực hiện nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư, tình hình an ninh, chính trị được đảm bảo. Việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa giống mới có năng suất, hiệu quả kinh tế cao, kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vật nuôi…đã giúp người lao động thay đổi cách nghĩ, cách làm nâng cao thu nhập, nhận thức, cải thiện chất lượng cuộc sống. TTHTCĐ các xã, phường hoạt động đạt hiệu quả, đó là: phường Mạo Khê, phường Đông Triều, xã Nguyễn Huệ, xã Thủy An, xã Hồng Phong, xã Tràng An, xã Bình Khê, xã Tràng Lương, xã Đức Chính…Bên cạnh những kết quả mà TTHTCĐ các xã, phường đã đạt được và sự cố gắng nỗ lực, say mê với công việc của giáo viên biệt phái vẫn còn một số ít giáo viên chưa thực sự có trách nhiệm với với công việc được giao, chưa chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và điều tra nhu cầu học tập của người dân, do đó hoạt động của TTHTCĐ hiệu quả chưa cao như TTHTCĐ các xã:  Hoàng Quế, Hồng Thái Đông, An Sinh, Yên Thọ, Bình Dương.

        Trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giáo viên biệt phái cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tham mưu cho lãnh đạo TTHTCĐ xây dựng kế hoạch hoạt động phải đa dạng các nội dung, chương trình và hình thức học tập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời của mọi người. Đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp quản lý; tăng cường nề nếp, kỷ cương trong hoạt động chuyên môn; xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm phải sát với tình hình thực tế của địa phương; phát huy hơn nữa vai trò của TTHTCĐ trong việc nâng cao hiệu quả công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục và hướng nghiệp dạy nghề cho lao động nông thôn.

                                            Thu Phương