Xuất bản thông tin

Đông Triều đủ điều kiện và tiêu chuẩn đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Phổ cập GDMNCTNT năm 2014.

Đông Triều đủ điều kiện và tiêu chuẩn đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Phổ cập GDMNCTNT năm 2014.

Huyện đã huy động tốt được các nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục mầm non, huy động 100% các cháu trong độ tuổi đến trường,thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho mẫu giáo năm tuổi đủ theo quy định, cơ sở vật chất, phòng học đẩm bảo diện tích, các điều kiện theo quy định. Chất lượng giáo dục trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện Đông Triều đủ điều kiện và tiêu chuẩn để đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2014.


      

Đ/c Bùi Thúy Phượng - Phó GD Sở GD&ĐT kết luận kiểm tra

         Trong 2 ngày 12, 13/8, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục tỉnh do đồng chí Bùi Thúy Phượng – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT- Ủy viên BCĐ Phổ cập Giáo dục tỉnh Quảng ninh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở huyện Đông Triều.

          Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo về kết quả thực hiện phổ cập GDMNCTENT cấp huyện; kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan về công tác Phổ cập GDMNCTENT cấp huyện và cấp xã; kiểm tra thực tế về điều kiện, tiêu chuẩn phổ cập GDMNCTENT tại 07 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

        Qua kiểm tra, đoàn công tác của tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của huyện trong thực hiện Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.  Ban chỉ đạo PCGD huyện Đông Triều đã bám sát chỉ đạo của BCĐ PCGD cấp tỉnh trong chỉ đạo và triển khai công tác phổ cấp giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Huyện đã huy động tốt được các nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục mầm non, huy động được 100% các cháu trong độ tuổi đến trường,thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho mẫu giáo năm tuổi đủ theo quy định, cơ sở vật chất, phòng học đẩm bảo diện tích, các điều kiện theo quy định. Chất lượng giáo dục trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực.  Huyện Đông Triều đủ điều kiện và tiêu chuẩn đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2014.

                                                                               Thu Phương