Xuất bản thông tin

Đồng loạt các trường trên địa bàn huyện hưởng ứng chương trình “Nụ cười Hạ Long”

Đồng loạt các trường trên địa bàn huyện hưởng ứng chương trình “Nụ cười Hạ Long”


 

 Lễ phát động nhằm giúp cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh hiểu rõ ý nghĩa, nội dung của chương trình "Nụ cười Hạ Long". Đồng thời vận động, tuyên truyền quảng bá, cùng tích cực hưởng ứng chương trình này bằng những thông điệp và việc làm cụ thể. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, con người Quảng Ninh thân thiện, lịch thiệp, mến khách tới tất cả du khách, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.