Xuất bản thông tin

Đồng chí Phạm Hoài Ân - Trưởng Ban tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh dự Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động trường Tiểu học Đức Chính

Đồng chí Phạm Hoài Ân - Trưởng Ban tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh dự Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động trường Tiểu học Đức Chính

Sáng ngày 16/10/2015, trường Tiểu học Đức Chính long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2015-2016. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Hoài Ân - Trưởng Ban tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Lê Thị Lý - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động, Chủ tịch Công đoàn ngành GD&ĐT thị xã Đông Triều; đồng chí Phạm Thị Biển - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Đông Triều, đồng chí Phan Hoàng Trung - Phó Bí thư TT phường Đức Chính.


          

Đ/c Lê Thị Lý - Phó Chủ tịch LĐLĐ thị xã, Chủ tịch CĐ Ngành GD trao thưởng cho cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2014-2015

          Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiêm vụ năm học 2014-2015 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016; Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ, quy chế thi đua đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên, báo cáo hoạt động của Công đoàn, Thanh tra nhân dân…

Đ/c Phạm  Thị Biển - Phó chủ tịch LĐLĐ thị xã trao thưởng cho giáo viên xuất sắc

          Thông qua các báo cáo, Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến và Hiệu trưởng giải trình các ý kiến đề xuất, kiến nghị của cán bộ, viên chức, lao động trong nhà trường. Cũng trong Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn và hiệu trưởng nhà trường đã ký cam kết thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.

Đ/c Phạm Hoài Ân - Trưởng Ban tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Phạm Hoài Ân - Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh đã biểu dương và đánh giá cao công tác chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động của Liên đoàn Lao động thị xã, Công đoàn Ngành Giáo dục thị xã và việc thực hiện quy trình, nội dung tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động của trường Tiểu học Đức Chính. Đồng chí mong muốn nhà trường tiếp tục quan tâm tới công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên; nâng cao đạo đức nghề nghiệp; đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ, giáo viên nhà trường… ; tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường cùng đoàn kết, phát huy trí tuệ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học  2015-2016.

Đ/c Phan Hoàng Trung - Phó Bí thư TT phường Đức Chính trao thưởng cho GV xuất sắc

                                                        Thu Phương