Xuất bản thông tin

Đồng chí Nguyễn Đăng Hợp - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT chỉ đạo công tác phòng, chống mưa lụt các trường học tại TX Đông Triều

Đồng chí Nguyễn Đăng Hợp - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT chỉ đạo công tác phòng, chống mưa lụt các trường học tại TX Đông Triều

Ngày 3/8, đồng chí Nguyễn Đăng Hợp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống mưa lụt các trường học tại TX Đông Triều.


         

Đ/c Nguyễn Đăng Hợp - PGD Sở GD&ĐT chỉ đạo công tác phòng, chóng mưa lụt

tại trường TH Nguyễn Văn Cừ

          Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Đăng Hợp yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã chỉ đạo các trường tiếp tục bố trí lực lượng thường trực 24/24 để chủ động ứng phó mọi tình huống, hạn chế tối đa các thiệt hại về người và tài sản của nhà trường. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng phòng chống lụt bão và UBND địa phương để hỗ trợ việc phòng chống tại chỗ, chằng chống phòng học, công trình, di dời thiết bị đến những nơi khô ráo và an toàn, cử cán bộ, giáo viên đến các điểm trường kiểm tra đôn đốc công tác chống lũ lụt, sạt lở; kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ đối với hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường. Đặc biệt quan tâm đến các gia đình cán bộ, giáo viên, học sinh bị thiệt hại do mưa lớn.

Đ/c Nguyễn Đăng Hợp - PGD Sở GD&ĐT kiểm tra công tác phòng chóng mưa lụt tại trường  TH Yên Thọ

                                                                  Thu Phương