Xuất bản thông tin

Đồng chí Lưu Xuân Giới – Trưởng phòng GD&ĐT tới thăm và làm việc với trường MN Kim Sơn

Đồng chí Lưu Xuân Giới – Trưởng phòng GD&ĐT tới thăm và làm việc với trường MN Kim Sơn

Sáng ngày 22/01/2015, Đoàn công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện do đồng chí Lưu Xuân Giới - Trưởng phòng làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với trường Mầm non Kim Sơn.


         

Đ/c Lưu Xuân Giới - Trưởng phòng GD&ĐT động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên trường MN Kim Sơn

        Tại buổi làm việc đoàn đã kiểm tra các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ, cơ sở vật chất, khu bếp ăn, cảnh quan môi trường trường học…

Môi trường sư phạm thân thiện

          Qua kiểm tra, đồng chí Lưu Xuân Giới ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Kim Sơn trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, đặc biệt là tạo môi trường cảnh quan sự phạm, lớp học thân thiện, trường học xanh – sạch- đẹp, đáp ứng yêu cầu phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

                                            Thu Phương