Xuất bản thông tin

Đề nghị thí điểm đề án “Duyệt giáo án trực tuyến”

Đề nghị thí điểm đề án “Duyệt giáo án trực tuyến”

(Theo daidoanket.vn): Nhằm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý và dạy học của Phòng GD và ĐT thị xã, trong 80 trường học và Trung tâm học tập cộng đồng 21 phường, xã. Phòng GD và ĐT TX Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) đã chính thức đưa Trung tâm dữ liệu bài giảng điện tử vào hoạt động.


Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phượng, TX Đông Triều (Quảng Ninh)
dạy bài giảng điện tử trong lớp học thông minh

Một trong cấu trúc thành phần của Trung tâm mới và khá đặc biệt được ứng dụng cho giáo viên soạn và duyệt giáo án trực tuyến. Phòng GD và ĐT TX Đông Triều đã đề nghị Sở GD và ĐT Quảng Ninh cho phép thí điểm đề án "Duyệt giáo án trực tuyến" từ năm học mới 2015-2016 này.

Xem tiếp tại đây >>>