Xuất bản thông tin

Chùm ảnh chung kết liên hoan Tiếng hát giáo viên ngành Giáo dục Mừng Đảng, Mừng Xuân, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 70 năm thành lập Đệ tứ chiến khu Đông Triều, chào mừng thị xã Đông Triều

Chùm ảnh chung kết liên hoan Tiếng hát giáo viên ngành Giáo dục Mừng Đảng, Mừng Xuân, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 70 năm thành lập Đệ tứ chiến khu Đông Triều, chào mừng thị xã Đông Triều


 

Thu Phương