Xuất bản thông tin

Chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm cho học sinh

Chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm cho học sinh

Sau khi Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an thị xã tổ chức lễ phát động hưởng ứng kế hoạch thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015, ý thức của người dân, các bậc phụ huynh thị xã Đông Triều đã có những bước chuyển biến tích cực, việc chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện đa dần đi vào nền nếp.


       

Phụ huynh học sinh nghiêm túc đội mũ bảo hiểm cho con đi tới trường

bằng xe đạp điện

           Theo quan sát của phóng viên tại các cổng trường, đặc biệt là các trường Tiểu học trên địa bàn, tỉ lệ phụ huynh đưa con em tới trường bằng xe máy, xe đạp điện có đội MBH đã tăng lên rõ rệt so với trước đây. Hầu hết các bậc phụ huynh đều cho rằng quy định về đội MBH đối với học sinh theo Kế hoạch số 113/KH-BGDĐT ngày 09/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo là phù hợp, vì đội mũ bảo hiểm không những bảo vệ an toàn cho con khi tham gia giáo thông mà còn giúp dạy con từ nhỏ về ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông góp phần giảm thiểu vi phạm.

Phụ huynh HS chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm cho con khi tới trường

         Ngay sau khi có Kế hoạch số 113/KH-BGDĐT ngày 09/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng GD và Đào tạo thị xã Đông Triều đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn thị xã triển khai nghiêm túc quy định này. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các bậc phụ huynh, các em học sinh và mọi tầng lớp nhân dân về sự cần thiết phải đội MBH cho con em theo thông điệp " Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ", " Trẻ em phải đội MBH khi đi xe máy"; " Nhớ lời cô dặn: Đội MBH khi đi xe máy, xe đạp điện", các trường còn tiến hành kí cam kết với các phụ huynh chấp hành nghiêm quy định đội MBH cho con em khi đưa con em đến trường bằng xe gắn máy, xe đạp điện. Đưa việc triển khai thực hiện quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với hoc sinh là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của các lớp trong năm học 2014 – 2015.

Các khẩu hiệu tuyên truyền ATGT tại cổng trường

      Việc tuyên truyền được diễn ra thường xuyên, liên tục và phong phú, đa dạng thông qua các hoạt động ngọa khóa, lồng ghép vào các tiểu phẩm tuyên truyền vào buổi chào cờ, sinh hoạt lớp …giúp các em hiểu và chấp hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

        Ghi nhận tại các cổng trường Tiểu học, THCS trên địa bàn những ngày gần đây đã cho thấy, gần như 100% số phụ huynh đều đã đội MBH cho con em khi đua con em tới trường bằng xe máy, xe đạp điện. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy ý thức chấp hành quy định của Bộ Giao dục và Đào tạo về vấn đề này của người dân đã tăng lên. Điều này sẽ góp phần bảo vệ tốt hơn tính mạng của trẻ em, giảm thương vong cho trẻ em khi tai nạn giao thông xảy ra.

                  Thu Phương –Lê Đại