Xuất bản thông tin

Các trường tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2014 - 2015

Các trường tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2014 - 2015

Về dự và chỉ đạo, giám sát tại Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động các trường năm nay có các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, lãnh đạo địa phương, hội trưởng phụ huynh nhà trường, cùng toàn thể cán bộ, viên chức, lao động trong toàn ngành.


             

Đ/c Nguyễn Thu Hường - Phó trưởng phòng GD&ĐT phát biểu chỉ đạo

tại Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động trường MN Hoa Mai

         Từ ngày 1- 9/10/2014, đồng loạt 80 trường MN, TH, THCS trong toàn huyện đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2014 – 2015. Những năm gân đây, để tất cả hôi nghị cán bộ, viên chức, lao động các trường đều có các đồng chí Chủ tịch Công đoàn ngành, lãnh đạo và chuyên viên phòng Giáo dục và Đạo tạo trực tiếp dự và chỉ đạo Hội nghị, phòng Giáo dục và Đào tạo đã có lịch cụ thể về thời gian tổ chức Hội nghị các trường.

Đại biểu dự hội nghị CB, VC, LĐ trường THCS Mạo Khê II

          Về dự và chỉ đạo, giám sát tại Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động các trường năm nay có các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, lãnh đạo địa phương, hội trưởng phụ huynh nhà trường, cùng toàn thể cán bộ, viên chức, lao động trong toàn ngành.

Đ/c Dương Trọng Bát - Bí thư - Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huệ phát biểu

tại hội nghị CB, VC, LĐ trường THCS Nguyễn Huệ

         Tại Hội nghị Hiệu trưởng các nhà trường đã thông qua bản dự thảo kế hoạch năm học 2014 – 2015 trên cơ sở đã thống nhất tại hội nghị cấp tổ. Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đánh giá việc thực hiện nghị quyết năm học 2013 – 2014.

Đ/c Lưu Xuân Giới - Trưởng Phòng GD&ĐT chúc mừng

hội nghị CB,VC,LĐ trường THCS Mạo Khê I

          Bàn các biện pháp thực hiện kế hoạch năm học mới, cải tiến tổ chức lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu, tổ chức các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của Ngành, cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, lao động trong nhà trường. Với những chỉ tiêu và các biện pháp cụ thể đề cập đến các nhiệm vụ trọng tâm của năm học và đặc biệt là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên của đơn vị mình, bám sát tình hình thực tế của nhà trường và địa phương.

Đ/c Đỗ Văn Khánh -UVBCHLĐLĐ tỉnh- Phó ban chính sách pháp luật- Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật phát biểu tại hội nghị CB,VC,LĐ trường MN Hoa Lan 

          Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, có nhiều ý kiến tham luận, đóng góp của cán bộ, giáo viên, nhân viên, lao động bổ sung vào bản dự thảo kế hoạch năm học mới. Đồng thời, các hội nghị cũng được tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí các lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm học.  Hiệu trưởng các nhà trường đã tiếp thu ý kiến đóng góp, phê bình của cán bộ, giáo viên, nhân viên, giải đáp những thắc mắc đề nghị của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, đặc biệt là tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Đ/c Lưu Xuân Giới - Trưởng phòng GD&ĐT phát biểu chỉ đạo

tại hội nghị CB, VC, LĐ trường MN Yên Thọ 

           100% cán bộ, viên chức, lao động các nhà trường đã biểu quyết nhất trí chung một quyết tâm để bản dự thảo của  nhà trường đi vào Nghị quyết, pháp lệnh thực hiện xuyên suốt trong cả năm học.

100% CB, GV, LĐ trường THCS Mạo Khê II biểu quyết để bản dự thảo của nhà trường đi vào Nghị quyết thực hiện xuyên suốt năm học

      Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động được tổ chức hàng năm tại tất cả các trường học, Hội nghị thực sự là hình thức dân chủ trực tiếp cán bộ, viên chức, lao động được tham gia quản lý và xây dựng cơ quan trường học đoàn kết, trong sạch, vững mạnh. Hi vọng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, sự đồng thuận, đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể cán bộ, viên chức, lao động trong toàn Ngành, Giáo dục Đồng Triều sẽ có nhiều đột phá mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014 – 2015.

                                                   

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP GD&ĐT phát biểu tại hội nghị trường TH Bình Khê I                                   Thu Phương