Xuất bản thông tin

Các đ/c Nguyên lãnh đạo chủ chốt huyện Đông Triều đến thăm Phòng Giáo dục và Đào tạo

Các đ/c Nguyên lãnh đạo chủ chốt huyện Đông Triều đã đến thăm Phòng Giáo dục và Đào tạo

Sáng nay 16/8/2012, các đồng chí Nguyên Bí thư , Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện Đông Triều qua các thời kỳ đã đến thăm Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện.