Xuất bản thông tin

Bộ GD&ĐT kiểm tra công tac phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi của huyện Đông Triều

Bộ GD&ĐT kiểm tra công tac phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi của huyện Đông Triều

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Bá Minh, vụ Trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã biểu dương, ghi nhận vào đánh giá cao về công tác chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi của huyện Đông Triều, đặc biệt trong 4 năm từ 2011, toàn huyện đã xây mới và nâng cấp được 27 /28 trường Mầm non kết thúc năm 2014 đã có 23 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia và 04 trường đã hoàn thành các tiêu chí đề nghị công nhận chuẩn Quốc gia năm 2014. Huyện Đông Triều đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi từ năm 2012


              Từ ngày 4 – 6/2/2015, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Nguyễn Bá Minh, vụ Trưởng Vụ Giáo dục Mầm non làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn Bộ GD&ĐT kiểm tra thực tế tại trường MN Hoa Mai

          Sau khi làm việc với Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục mầm non tỉnh, sáng ngày 5/6, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tới kiểm tra thực tế tại trường MN An Sinh A, Mầm non An Sinh B (xã An Sinh), MN Hoa Mai (thị trấn Đông Triều) và làm việc với Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục huyện Đông Triều. Tiếp và làm việc với đoàn về phía huyện Đông Triều có đồng chí Vũ Văn Học – Chủ tịch UBND huyện.

Đ/c Nguyễn Thu Hường-PTP GD&ĐT huyện trình bày báo cáo tại buổi làm việc

          Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thu Hường – Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện đã trình bày báo cáo quá kết quả công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi của huyện Đông Triều. Hiện huyện Đông Triều đã có 21/21 đơn vị cấp xã, thị trấn (100%) đạt tiêu chuẩn về phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi từ năm 2012, và đến năm 2014 tiếp tục được duy trì tốt với những kết quả mới cao hơn.

          Trong đó, về tiêu chuẩn trẻ em ra lớp, 21/21 đơn vị cấp xã, thị trấn tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp đạt 100%, tỷ lệ trẻ mẫu giáo 5 tuổi đi học chuyên cần 99,88%.

          Về tiêu chuẩn cơ sở vật chất: 21/21 xã, thị trấn có trường mầm non, có đủ phòng học, đảm bảo 100% lớp 5 tuổi có đủ đồ dùng, đồ chơi, đủ bộ thiết bị dạy học tối thiểu quy định tại Thông tư 02/2010/TT_BGDĐT.

          Về tiêu chuẩn giáo viên: 21/21 xã, thị trấn đảm bảo giáo viên trên lớp đủ so vơi quy định tại Điều lệ trường mầm non và Thông tư số 71/2007/TTLT - BGDĐT - BNV, trong đó có 171 giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên (đạt 100%), trên chuẩn 94,74%.

Đ/c Lưu Xuân Giới - Trưởng Phòng GD&ĐT phát biểu tại buổi làm việc

          Đối chiếu theo quy định của Bộ GD&ĐT, huyện Đông Triều tự đánh giá đã đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2014.

Đ/c Nguyễn Bá Minh, Vụ Trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Trưởng đoàn công tác Bộ GD&ĐT phát biểu tại buổi làm việc

          Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Bá Minh, vụ Trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã biểu dương, ghi nhận vào đánh giá cao về công tác chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi của huyện Đông Triều, đặc biệt trong 4 năm toàn huyện đã xây mới được 27 trường Mầm non, kết thúc năm 2014 đã có 23 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia và 04 trường đang đề nghị công nhận chuẩn Quốc gia vào quý I năm 2015. Căn cứ TT số 32/2010/TT - BGDĐT và TT số 36/2013/TT - BGDĐT huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2014. Đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục huyện chỉ đạo cấp xã, huyện nâng cao chất lượng báo cáo công tác phổ cập, có giải pháp cụ thể duy trì và nâng cao tỷ lệ huy động trẻ dưới 5 tuổi đến trường.

Đ/c Vũ Văn Học  - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

                                                  Thu Phương