Xuất bản thông tin

(Quảng Ninh điện tử) Đột phá về Giáo dục

(Quảng Ninh điện tử) Đột phá về Giáo dục

So với một số địa bàn trung tâm trong tỉnh, Đông Triều gặp nhiều khó khăn hơn trong việc phát triển giáo dục, nhưng những thành tích mà ngành Giáo dục thị xã đạt được trong 5 năm qua thực sự là những đột phá rất giá trị.


Xem tiếp