Bài viết không thấy.
 

Đoàn công tác Sở GDĐT làm việc tại Đông Triều  

Ngày 10/10/2013 Đoàn công tác Sở giáo dục và đào tạo Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Đăng Hợp - Phó giám đốc sở làm trưởng đoàn đã về thăm và làm việc tại TT HTCĐ TT Mạo Khê, xã Kim Sơn đoàn đã nghe lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện báo cáo về tình hình hoạt động của các TT HTCĐ trong toàn huyện.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TT HTCĐ TT MẠO KHÊ ĐƯỢC GHI NHẬN TỪ LÃNH ĐẠO CẤP TRÊN 15.5.2013  

Đoàn công tác vụ giáo dục thường xuyên Bộ giáo dục và đào tạo về TT HTCĐ TT Mạo Khê, đoàn đã nghe lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện báo cáo về tình hình hoạt động của các TT HTCĐ trong toàn huyện, đặc biệt là nội dung ngành đang triển khai trên địa bàn là «Tăng cường đổi mới nâng cao chất cao chất lượng hoạt động các TT HTCĐ»