Báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Kỳ báo cáo Đơn vị báo cáo
3756618 Báo cáo chất lượng Đảng viên - Tháng 7/2017 Trường THCS Hồng Thái Tây
3889752 Báo cáo chất lượng Đảng viên - Tháng 7/2017 Trường MN Họa Mi
3756615 Báo cáo chất lượng Đảng viên - Tháng 7/2017 Trường THCS Đức Chính
3756613 Báo cáo chất lượng Đảng viên - Tháng 7/2017 Trường THCS Bình Dương
3756626 Báo cáo chất lượng Đảng viên - Tháng 7/2017 Trường THCS Nguyễn Huệ
3756616 Báo cáo chất lượng Đảng viên - Tháng 7/2017 Trường THCS Hoàng Quế
3756633 Báo cáo chất lượng Đảng viên - Tháng 7/2017 Trường THCS Yên Đức
3756624 Báo cáo chất lượng Đảng viên - Tháng 7/2017 Trường THCS Nguyễn Du
3756617 Báo cáo chất lượng Đảng viên - Tháng 7/2017 Trường THCS Hồng Thái Đông
3756619 Báo cáo chất lượng Đảng viên - Tháng 7/2017 Trường THCS Hưng Đạo
3756634 Báo cáo chất lượng Đảng viên - Tháng 7/2017 Trường THCS Yên Thọ
3756620 Báo cáo chất lượng Đảng viên - Tháng 7/2017 Trường THCS Kim Sơn
3756623 Báo cáo chất lượng Đảng viên - Tháng 7/2017 Trường THCS Mạo Khê II
3756629 Báo cáo chất lượng Đảng viên - Tháng 7/2017 Trường THCS Tràng An
3756625 Báo cáo chất lượng Đảng viên - Tháng 7/2017 Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh
3756628 Báo cáo chất lượng Đảng viên - Tháng 7/2017 Trường THCS Thủy An
3756622 Báo cáo chất lượng Đảng viên - Tháng 7/2017 Trường THCS Mạo Khê I
3756614 Báo cáo chất lượng Đảng viên - Tháng 7/2017 Trường THCS Bình Khê
3756632 Báo cáo chất lượng Đảng viên - Tháng 7/2017 Trường THCS Xuân Sơn
3756627 Báo cáo chất lượng Đảng viên - Tháng 7/2017 Trường THCS Tân Việt
3756621 Báo cáo chất lượng Đảng viên - Tháng 7/2017 Trường THCS Lê Hồng Phong