Tài nguyên
../document-library/ppt Nhận biết tập nói: Quả Cam, quả Chuối
Tác giả: Lê Thị Huyền Linh - Trường Mn Hồng Thái Tây
Trích yếu:

 Nhận biết tập nói

Trình diễn

(Lưu ý: Nếu trình duyệt trên máy quí vị không trình diễn được đoạn phim này thì có thể do đường truyền đang quá tải hoặc máy chủ chưa đáp ứng được ngay, do đó quí vị có có thể thay đổi cách xem trực tuyến trên trang web bằng cách tải về máy tính của mình để xem ngoại tuyến. Với clip trình chiếu file Powerpoint, bạn nên bấm chuột vào clip để xem đầy đủ kịch bản trình chiếu.)

Kích thước: 762,5k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem tài liệu
Số lần tải về: 4642
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình