Tài nguyên
van nghe.jpg
cuuj.jpg
linh .jpg
thuoc .jpg
hoaf.jpg
nguyeetj .jpg
bếp .JPG
d3 .2 JPG.jpg
D34.jpg
D35.jpg
d3JPG.jpg
D3 JPG.jpg
7.jpg
5.jpg
2JPG.jpg
b1.JPG.JPG
Toàn cảnh B1-n.jpg
Toàn cảnh D3n.jpg
Hai cô n.jpg
Hiệu trưởng phát biểu n.jpg
Tài nguyên mới nhất
van nghe.jpg
cuuj.jpg
linh .jpg
thuoc .jpg
hoaf.jpg
nguyeetj .jpg
bếp .JPG
d3 .2 JPG.jpg
D34.jpg
D35.jpg
d3JPG.jpg
D3 JPG.jpg
7.jpg
5.jpg
2JPG.jpg
b1.JPG.JPG
Toàn cảnh B1-n.jpg
Toàn cảnh D3n.jpg
Hai cô n.jpg
Hiệu trưởng phát biểu n.jpg
Tài nguyên mới nhất
Tài nguyên
../document-library/ppt KPKH: Một số động vật sống trong rừng
Số hiệu: Tuần 25
Trích yếu:

Bài giảng PowerPoint

Trình diễn

(Lưu ý: Nếu trình duyệt trên máy quí vị không trình diễn được đoạn phim này thì có thể do đường truyền đang quá tải hoặc máy chủ chưa đáp ứng được ngay, do đó quí vị có có thể thay đổi cách xem trực tuyến trên trang web bằng cách tải về máy tính của mình để xem ngoại tuyến. Với clip trình chiếu file Powerpoint, bạn nên bấm chuột vào clip để xem đầy đủ kịch bản trình chiếu.)

Kích thước: 4.734,0k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem trước bằng Google Drive Viewer
Số lần tải về: 2976
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình