Tài nguyên
noen phát quà dọc.jpg
noen d2 dọc.jpg
noen c.jpg
noen1.jpg
no en chuan.jpg
gsb2.jpg
d322.12.jpg
d4 đẹp.jpg-1
d4 đẹp.jpg
d4.jpg-1
d3 22.12.jpg-2
d3 22.12.jpg-1
22.12 d4.jpg
22.12 c2.jpg
22.12 c1.jpg
d3 22.12.jpg
giỏi9.jpg
giỏi8.jpg
giỏi7.jpg
giỏi6.jpg
Tài nguyên mới nhất
noen phát quà dọc.jpg
noen d2 dọc.jpg
noen c.jpg
noen1.jpg
no en chuan.jpg
gsb2.jpg
d322.12.jpg
d4 đẹp.jpg-1
d4 đẹp.jpg
d4.jpg-1
d3 22.12.jpg-2
d3 22.12.jpg-1
22.12 d4.jpg
22.12 c2.jpg
22.12 c1.jpg
d3 22.12.jpg
giỏi9.jpg
giỏi8.jpg
giỏi7.jpg
giỏi6.jpg
Tài nguyên mới nhất
Tài nguyên
../document-library/ppt KPKH: Một số động vật sống trong rừng
Số hiệu: Tuần 25
Trích yếu:

Bài giảng PowerPoint

Trình diễn

(Lưu ý: Nếu trình duyệt trên máy quí vị không trình diễn được đoạn phim này thì có thể do đường truyền đang quá tải hoặc máy chủ chưa đáp ứng được ngay, do đó quí vị có có thể thay đổi cách xem trực tuyến trên trang web bằng cách tải về máy tính của mình để xem ngoại tuyến. Với clip trình chiếu file Powerpoint, bạn nên bấm chuột vào clip để xem đầy đủ kịch bản trình chiếu.)

Kích thước: 4.734,0k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem tài liệu
Số lần tải về: 3133
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình