Tài nguyên
HCMhs.jpg
đc Mai.jpg
Đc PCT.jpg
đc PTP.jpg
Đc HT.jpg
TCHN.jpg
phuong.jpg
poto.jpg
hm.jpg
quyet dinh lanh.docx
trao qua luu niem 19-5
trao giai nhi 19-5
trao giai nhat 19-5
phan thi 19-5
phan thi 1
toan canh hoi thi 19-5
phu huynh 19-5
van ngh 19-5
quyen CNTT
hang CNTT
Tài nguyên mới nhất
HCMhs.jpg
đc Mai.jpg
Đc PCT.jpg
đc PTP.jpg
Đc HT.jpg
TCHN.jpg
phuong.jpg
poto.jpg
hm.jpg
quyet dinh lanh.docx
trao qua luu niem 19-5
trao giai nhi 19-5
trao giai nhat 19-5
phan thi 19-5
phan thi 1
toan canh hoi thi 19-5
phu huynh 19-5
van ngh 19-5
quyen CNTT
hang CNTT
Tài nguyên mới nhất
Tài nguyên tải về nhiều nhất
Tài nguyên
../document-library/ppt KPKH: Một số động vật sống trong rừng
Số hiệu: Tuần 25
Trích yếu:

Bài giảng PowerPoint

Trình diễn

(Lưu ý: Nếu trình duyệt trên máy quí vị không trình diễn được đoạn phim này thì có thể do đường truyền đang quá tải hoặc máy chủ chưa đáp ứng được ngay, do đó quí vị có có thể thay đổi cách xem trực tuyến trên trang web bằng cách tải về máy tính của mình để xem ngoại tuyến. Với clip trình chiếu file Powerpoint, bạn nên bấm chuột vào clip để xem đầy đủ kịch bản trình chiếu.)

Kích thước: 4.734,0k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem trước bằng Google Drive Viewer
Số lần tải về: 2849
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình