Văn bản mới nhất
Số 39 PGDĐT-KH Về việc lập kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2019-2020
Số 02 KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019
Số 30 PGD&ĐT Về việc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2018
Số 09 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Công nhận sản phẩm đạt giải tại Hội thi thiết kế bài giảng E-Learning thị xã Đông Triều, năm học 2018-2019
Số 08 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V v khen thưởng giáo viên có thành tích xuất sắc trong Hội thi Giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thị xã năm học 2018-2019
Số 07 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V v công nhận kết quả thi giáo viên giỏi cấp cơ sở bậc học Mầm non năm học 2018-2019
Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Thông tư Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tao trình độ ...
Thông tư Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập
Số 03 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V v thành lập tổ trọng tài Giải Điền kinh học sinh thị xã Đông Triều, năm học 2018-2019
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 09/QĐ-PGD&ĐT Số 09 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Công nhận sản phẩm đạt giải tại Hội thi thiết kế bài giảng E-Learning thị xã Đông Triều, năm học 2018-2019 09/01/19
2 08/QĐ-PGD&ĐT Số 08 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V v khen thưởng giáo viên có thành tích xuất sắc trong Hội thi Giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thị xã năm học 2018-2019 09/01/19
3 07/QĐ-PGD&ĐT Số 07 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V v công nhận kết quả thi giáo viên giỏi cấp cơ sở bậc học Mầm non năm học 2018-2019 04/01/19
4 03/QĐ-PGD&ĐT Số 03 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V v thành lập tổ trọng tài Giải Điền kinh học sinh thị xã Đông Triều, năm học 2018-2019 03/01/19
5 02/QĐ-PGD&ĐT Số 02 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V v thành lập Ban Tổ chức Giải Điền kinh học sinh thị xã Đông Triều, năm học 2018-2019 02/01/19
6 259/QĐ-PGD&ĐT Số 259 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng giáo viên đạt thành tích xuất sắc Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Tiểu học lần thứ ba, năm học 2018-2019 29/12/18
7 258/QĐ-PGD&ĐT Số 258 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Tiểu học lần thứ Ba, năm học 2018-2019 29/12/18
8 251/QĐ-PGD&ĐT Số 251 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng chấm thi thiết kế bài giảng E-Learning năm học 2018-2019 24/12/18
9 250/QĐ-PGD&ĐT Số 250 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp thị xã, năm học 2018-2019 20/12/18
10 241/QĐ-PGD&ĐT Số 241 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng coi thi phần thi hiểu biết và ứng xử tình huống SP trong công tác chủ nhiệm lớp tại Hội thi GVCN lớp giỏi cấp Tiểu học lần thứ 3 năm học 2018-2019 17/12/18
11 243/QĐ-PGD&ĐT Số 243 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việ thành lập Đoàn tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh dành cho giáo viên THCS năm học 2018-2019 18/12/18
12 227/QĐ-PGD&ĐT Số 227 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban giám khảo chấm sáng kiến kinh nghiệm Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học lần thứ Ba năm học 2018-2019 03/12/18
13 223/QĐ-PGD&ĐT Số 223 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận giáo viên THCS đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thị xã năm học 2018-2019 03/12/18
14 222/QĐ-PGD&ĐT Số 222 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Thiết kế bài giảng E-Lerning năm học 2018-2019 29/11/18
15 213/QĐ-PGD&ĐT Số 213 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học lần thứ Ba, năm học 2018-2019 26/11/18
16 216/QĐ-PGD&ĐT Số 216 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban coi thi phần thi năng lực Hội thi giáo viên Mầm non dạy giỏi cấp thị xã năm học 2018-2019 25/11/18
17 210/QĐ-PGD&ĐT Số 210 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp thị xã, năm học 2018-2019 21/11/18
18 205/QĐ-PGD&ĐT Số 205 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban giám khảo chấm phần thi thực hành giảng dạy Hội thi giáo viên dạy giỏi khối THCS năm học 2018-2019 14/11/18
19 199/QĐ-PGD&ĐT Số 199 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban coi, chấm phần kiểm tra năng lực Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp thị xã năm học 2018-2019 29/10/18
20 198/QĐ-PGD&ĐT Số 198 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Giám khảo chấm SKKN Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp thị xã năm học 2018-2019 29/10/18
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 532 mục.
trong 27