Văn bản mới nhất
Số 625 BC-SGDĐT BÁO CÁO Kết quả, tình hình triển khai các giải pháp sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế, trong lĩnh vực GD&ĐT theo chương trình hành động số 21-CT TU ngay 05 2 2018 của BCH Đảng bộ về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ TW, 19-NQ TW
Số 245 PGD&ĐT Hướng dẫn và quy định về thực hiện đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, GPST trong ngành Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2018-2019
Số 244 PGD&ĐT Về việc hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục năm 2019
Số 241 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai công tác Giáo dục An toàn giao thông trong trường học năm 2019 và năm học 2019-2020
Số 231 PGD&ĐT V v tăng cường phòng chống dịch bệnh tại các trường học trên địa bàn trường học trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 15 UBND V v lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu chữ cơ quan
Số 82 BC-UBND BÁO CÁO NHANH Tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thị xã, các biện pháp đã triển khai, ngăn chặn, khống chế
Số 221 TB-PGD&ĐT THÔNG BÁO Kiểm tra giữa học kỳ II cấp Tiểu học, năm học 2018-2019
Số 31 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng chấm thi tại Ngày hội Viết chữ đẹp cấp tiểu học Năm học 2018-2019
Số 30 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng coi thi phần thi viết của giáo viên và học sinh tại Ngày hội Viết chữ đẹp cấp tiểu học, năm học 2018-2019
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 31/QĐ-PGD&ĐT Số 31 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng chấm thi tại Ngày hội Viết chữ đẹp cấp tiểu học Năm học 2018-2019 18/03/19
2 30/QĐ-PGD&ĐT Số 30 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng coi thi phần thi viết của giáo viên và học sinh tại Ngày hội Viết chữ đẹp cấp tiểu học, năm học 2018-2019 18/03/19
3 27/QĐ-PGD&ĐT Số 27 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức Ngày hội Viết chữ đẹp cấp tiểu học thị xã Đông Triều, năm học 2018-2019 11/03/19
4 22/QĐ-PGD&ĐT Số 22 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Ngày hội Khoa học và Công nghệ thị xã Đông Triều năm 2019 04/03/19
5 21/QĐ-PGD&ĐT Số 21 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Ngày hội Khoa học và Công nghệ thị xã Đông Triều năm 2019 04/03/19
6 19/QĐ-PGD&ĐT Số 19 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên Phòng GD&ĐT 26/02/19
7 17/QĐ-PGD&ĐT Số 17 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập đội dự tuyển tham gia tập luyện, thi đấu Giải điền kinh học sinh tỉnh Quảng Ninh, năm học 2018-2019 13/02/19
8 09/QĐ-PGD&ĐT Số 09 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Công nhận sản phẩm đạt giải tại Hội thi thiết kế bài giảng E-Learning thị xã Đông Triều, năm học 2018-2019 09/01/19
9 08/QĐ-PGD&ĐT Số 08 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V v khen thưởng giáo viên có thành tích xuất sắc trong Hội thi Giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thị xã năm học 2018-2019 09/01/19
10 07/QĐ-PGD&ĐT Số 07 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V v công nhận kết quả thi giáo viên giỏi cấp cơ sở bậc học Mầm non năm học 2018-2019 04/01/19
11 03/QĐ-PGD&ĐT Số 03 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V v thành lập tổ trọng tài Giải Điền kinh học sinh thị xã Đông Triều, năm học 2018-2019 03/01/19
12 02/QĐ-PGD&ĐT Số 02 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V v thành lập Ban Tổ chức Giải Điền kinh học sinh thị xã Đông Triều, năm học 2018-2019 02/01/19
13 259/QĐ-PGD&ĐT Số 259 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng giáo viên đạt thành tích xuất sắc Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Tiểu học lần thứ ba, năm học 2018-2019 29/12/18
14 258/QĐ-PGD&ĐT Số 258 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Tiểu học lần thứ Ba, năm học 2018-2019 29/12/18
15 251/QĐ-PGD&ĐT Số 251 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng chấm thi thiết kế bài giảng E-Learning năm học 2018-2019 24/12/18
16 250/QĐ-PGD&ĐT Số 250 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp thị xã, năm học 2018-2019 20/12/18
17 241/QĐ-PGD&ĐT Số 241 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng coi thi phần thi hiểu biết và ứng xử tình huống SP trong công tác chủ nhiệm lớp tại Hội thi GVCN lớp giỏi cấp Tiểu học lần thứ 3 năm học 2018-2019 17/12/18
18 243/QĐ-PGD&ĐT Số 243 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việ thành lập Đoàn tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh dành cho giáo viên THCS năm học 2018-2019 18/12/18
19 227/QĐ-PGD&ĐT Số 227 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban giám khảo chấm sáng kiến kinh nghiệm Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học lần thứ Ba năm học 2018-2019 03/12/18
20 223/QĐ-PGD&ĐT Số 223 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận giáo viên THCS đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thị xã năm học 2018-2019 03/12/18
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 539 mục.
trong 27