Top tài nguyên
Số 1296 PGD&ĐT-VP Về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị giao ban thường kỳ công tác tháng 12 2018 qua đường truyền trực tuyến
Số 241 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng coi thi phần thi hiểu biết và ứng xử tình huống SP trong công tác chủ nhiệm lớp tại Hội thi GVCN lớp giỏi cấp Tiểu học lần thứ 3 năm học 2018-2019
48415911-1149270271897196-8622152979933298688-n.jpg
48407447-1149270225230534-8275793670288965632-n.jpg
48923726-1149270265230530-2101069534159962112-n.jpg
48415425-1149270188563871-844961521871093760-n.jpg
Số 1293 TB-PGD&ĐT-CMTH V v triệu tập đại biểu dự khai mạc Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học lần thứ Ba năm học 2018-2019
Số 920 GD&ĐT V v Phát động tổ chức Diễn đàn Giáo dục đổi mới, sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2018
22-12-2018.swf
Số 1287 PGD&ĐT Về việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho học sinh
Số 1280 PGD&ĐT V v thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ, đèn trời
Số 1271 PGD&ĐT Về việc hướng dẫn đánh giá cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động cuối năm 2018
DSC-0172.JPG
DSC-0170.JPG-1
DSC-0168.JPG
DSC-0166.JPG
DSC-0163.JPG
DSC-0161.JPG
DSC-0158.JPG
DSC-0156.JPG
Top tài nguyên
Số 1296 PGD&ĐT-VP Về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị giao ban thường kỳ công tác tháng 12 2018 qua đường truyền trực tuyến
Số 241 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng coi thi phần thi hiểu biết và ứng xử tình huống SP trong công tác chủ nhiệm lớp tại Hội thi GVCN lớp giỏi cấp Tiểu học lần thứ 3 năm học 2018-2019
48415911-1149270271897196-8622152979933298688-n.jpg
48407447-1149270225230534-8275793670288965632-n.jpg
48923726-1149270265230530-2101069534159962112-n.jpg
48415425-1149270188563871-844961521871093760-n.jpg
Số 1293 TB-PGD&ĐT-CMTH V v triệu tập đại biểu dự khai mạc Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học lần thứ Ba năm học 2018-2019
Số 920 GD&ĐT V v Phát động tổ chức Diễn đàn Giáo dục đổi mới, sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2018
22-12-2018.swf
Số 1287 PGD&ĐT Về việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho học sinh
Số 1280 PGD&ĐT V v thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ, đèn trời
Số 1271 PGD&ĐT Về việc hướng dẫn đánh giá cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động cuối năm 2018
DSC-0172.JPG
DSC-0170.JPG-1
DSC-0168.JPG
DSC-0166.JPG
DSC-0163.JPG
DSC-0161.JPG
DSC-0158.JPG
DSC-0156.JPG