Văn bản mới nhất
V v lập kế hoạch phát triển giáo dục cấp huyện, năm học 2015-2016
Số 97 PGD&ĐT V v họp triển khai tổ chức tham dự Giải Điền kinh học sinh tỉnh Quảng Ninh, năm học 2014 – 2015.
Số 40 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập đội dự tuyển tham gia tập luyện và thi đấu tại Giải Điền kinh học sinh tỉnh Quảng Ninh, năm học 2014 - 2015
Số 348 SGDĐT-GDTX V v Hướng dẫn triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT tại TTHTCĐ
Số 118 BGDĐT-GDTX V v Hướng dẫn triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại TTHTCĐ
Số 1387 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành CT hành động về phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có ND bạo lực, không lành mạnh đối với HSSV giai đoạn 2011-2015
Số 34 2009 TTLT-BGDĐT-BCA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác đảm bảo ANTT tại các cơ sở GD thuộc hệ thống GD quốc dân
Số 3429 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đề án đẩy mạnh phân luồng sau THCS trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020
Số 1185 SGDĐT-CNTT&CTHSSV Về việc hướng dẫn về quy trình thủ tục, trình, xét duyệt và công nhận trường học đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự
Số 1335 KH-SGD&ĐT KẾ HOẠCH Phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có ND bạo lực và không lành mạnh đối với HSSV giai đoạn 2011-2015
Văn bản
../document-library/doc Thông tư số: 175 2011 TTLT-BQP-BGDĐT
Số hiệu: Số: 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT
Ngày ban hành: 13/09/11
Nguồn: Bùi Văn Ga - Đỗ Bá Tỵ
Trích yếu:

TTLT: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Kích thước: 58,0k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem trước bằng Google Drive Viewer
Số lần tải về: 1415
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình