Văn bản mới nhất
Số 857 PGD&ĐT V v tuyên truyền nâng cao nhận thức về ATGT xe đạp điện, xe máy điện năm học 2015-2016
Nghị định số 86 2015 NĐ-CP của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
Nghị định số 110 2015 NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21 2010 NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức
Số 854 TB-PGD&ĐT V v Triệu tập dự Hội nghị chuyên đề dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam và dạy học theo tài liệu Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục
Số 396 QĐ-PGD&ĐT-TTr QUYẾT ĐỊNH Về việc kiểm tra toàn diện năm học 2015-2016 đối với trường TH An Sinh B
Số 395 QĐ-PGD&ĐT-TTr QUYẾT ĐỊNH Về việc kiểm tra toàn diện năm học 2015-2016 đối với trường THCS An Sinh
Số 850 PGD&ĐT-CMTHCS V v triển khai cuộc thi Hùng biện tiếng Anh của EF năm học 2015-2016
Số 842 PGD&ĐT-CMTHCS Về việc thay đổi thời gian thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thị xã năm học 2015-2016
Số 841 PGD&ĐT-CNTT Về việc phát động hưởng ứng cuộc thi “An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện” và cuộc thi “Chinh phục vũ môn” năm học 2015-2016
Số 839 PGD&ĐT V v Trưng dụng giáo viên, nhân viên tham gia chương trình văn nghệ và làm công tác lễ tân tại ĐH Khuyến học thị xã, nhiệm kỳ 2015-2020
Văn bản
../document-library/doc Thông tư số: 175 2011 TTLT-BQP-BGDĐT
Số hiệu: Số: 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT
Ngày ban hành: 13/09/11
Nguồn: Bùi Văn Ga - Đỗ Bá Tỵ
Trích yếu:

TTLT: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Kích thước: 58,0k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem trước bằng Google Drive Viewer
Số lần tải về: 2068
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình