Văn bản mới nhất
Số 596 BTC V v tổ chức tuyển chọn VĐV tham gia thi đấu Hội khỏe Phú Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2016
Số 589 BTC V v hướng dẫn triển khai Hội khỏe Phù Đổng cấp trường và tham gia Hội khỏe Phú Đổng TX Đông Triều lần thứ IX - 2016.
Số 215 QĐ-BCĐ QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng thị xã Đông Triều lần thứ IX, năm 2016
Số 590 BC-PGD&ĐT- Báo cáo Tổng kết năm học 2014-2015 Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016
Số 589 PGD&ĐT V v tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015, triển khai nhiệm vụ năm học 2015 - 2016
Số 214 QĐ-BCĐ QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng Thị xã Đông triều lần thứ IX - 2016
Số 979 QĐ-BCĐ Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng thị xã Đông Triều và chuẩn bị tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2016
Số 579 PGDĐT V v hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2015 - 2016
Số 05 HD-LN Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên
Số 966 QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo hội khỏe Phù Đổng thị xã Đông Triều lần thứ IX, năm 2016
Văn bản
../document-library/doc Thông tư số: 175 2011 TTLT-BQP-BGDĐT
Số hiệu: Số: 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT
Ngày ban hành: 13/09/11
Nguồn: Bùi Văn Ga - Đỗ Bá Tỵ
Trích yếu:

TTLT: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Kích thước: 58,0k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem trước bằng Google Drive Viewer
Số lần tải về: 1748
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình