Văn bản mới nhất
Số 192 PGD&ĐT V v triệu tập hội nghị Giao ban Hiệu trưởng thường kỳ tháng 3 2015.
dinh kem.xls
Số 73 QĐ-PGD&ĐT Về việc thành lập Hội đồng chấm và xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm Ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2014 - 2015
Số 396 QĐ-SGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế cử cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục đi đào tạo, bồi dưỡng
QUY CHẾ Phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong các cơ quan quản lý giáo dục và trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Số 3412 SGDĐT-CNTT&CTHSSV V v tăng cường việc chấp hành Pháp luật và sử dụng các trang mạng xã hội của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nhân dịp các ngày Lễ, Tết trong năm 2015
Số 408 SGDĐT-CNTT&CTHSSV V v tăng cường công tác giáo dục, quản lý học sinh trong các trường học
Số 597 SGDĐT-CNTT&CTHSSV V v tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trường học
Số 592 SGDĐT-CNTT&CTHSSV V v phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh các trường THCS, THPT giai đoạn 2015-2017
Số 113 KH-BGDĐT KẾ HOẠCH Tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015
Văn bản
../document-library/doc Thông tư số: 175 2011 TTLT-BQP-BGDĐT
Số hiệu: Số: 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT
Ngày ban hành: 13/09/11
Nguồn: Bùi Văn Ga - Đỗ Bá Tỵ
Trích yếu:

TTLT: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Kích thước: 58,0k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem trước bằng Google Drive Viewer
Số lần tải về: 1440
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình