Văn bản mới nhất
V v triệu tập đại biểu dự ngày hội Công nghệ thông tin lần thứ 5 của ngành GD&ĐT thị xã Đông Triều
KẾ HOẠCH Triển khai tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động quản lý, giáo dục thanh, thiếu nhi, học sinh hè 2015
Số 336 PGD &ĐT V v Trưng dụng CB,GV tham gia làm nhiệm vụ tại Ngày hội CNTT lần thứ V, năm 2015
Số 453 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá thị xã Đông Triều
Số 66 KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai Luật phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2015
Số 67 KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ phát động tuần lễ Quốc gia không hút thuốc lá năm 2015
Số 932 QĐ-SGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quyết định số 396 QĐ-SGD&ĐT về việc ban hành Quy chế cử cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục đi đào tạo, bồi dưỡng
Số 1023 SGDĐT-TCCB V v hướng dẫn tạm thời thực hiện đánh giá xếp loại công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo
Số 2410 UBND-GD Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 04 2015 NĐ-CP của Chính phủ
Số 322 PGD &ĐT V v Trưng dụng các tiết mục tham gia chương trình văn nghệ tại Đại hội Đảng Bộ khối chính quyền thị xã Đông Triều
Văn bản
../document-library/rar Số: 890 NGCBQLGD-NG: V v khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên trên mạng
Số hiệu: Số: 890/NGCBQLGD-NG
Ngày ban hành: 07/10/13
Kích thước: 219,3k
Tải về: Click vào đây để tải về
Số lần tải về: 2221
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình