Văn bản mới nhất
Chỉ thị số 06-CT TU ngày 10 11 2016 của Ban Thường vụ Thị ủy Đông Triều về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 213 QĐ-PGD&ĐT-TTr QUYẾT ĐỊNH Về việc kiểm tra toàn diện năm học 2016-2017 đối với trường THCS Tràng An
Số 212 QĐ-PGD&ĐT-TTr QUYẾT ĐỊNH Về việc kiểm tra toàn diện năm học 2016-2017 đối với trường MN Hồng Thái Tây
Số 211 QĐ-PGD&ĐT-TTr QUYẾT ĐỊNH Về việc kiểm tra toàn diện năm học 2016-2017 đối với trường MN Hoa Anh Đào
Số 210 QĐ-PGD&ĐT-TTr QUYẾT ĐỊNH Về việc kiểm tra nhiệm vụ năm học đối với các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 1092-TB PGD&ĐT Về việc kiểm tra hành chính, chuyên ngành năm học 2016-2017
Công văn số 5878 BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017
Số 1089 TB-PGD&ĐT THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 12 năm 2016
Số 1088 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện hiệm vụ tháng 11 2016 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 2016
Số 1087 PGD&ĐT V v Triệu tập đại biểu tham dự tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá khi thực hiện chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ năm 2016
Văn bản
../document-library/rar Số: 890 NGCBQLGD-NG: V v khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên trên mạng
Số hiệu: Số: 890/NGCBQLGD-NG
Ngày ban hành: 07/10/13
Kích thước: 219,3k
Tải về: Click vào đây để tải về
Số lần tải về: 4780
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình