Văn bản mới nhất
Quyết định số 4725 QĐ-BGDĐT Ban hành Danh mục mô đun bồi dưỡng giáo viên dạy học hòa nhập học sinh khuyết tật cấp tiểu học Bổ sung vào khối kiến thức tự chọn của Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học
Số 956 PGD&ĐT V v Trích, chuyển kinh phí CSSKBĐ
Số 949 PGD&ĐT V v Tổ chức dạy học phát triển năng lực môn Giáo dục công dân năm học 2016-2017
Số 39 HD-CĐN HƯỚNG DẪN Triển khai hoạt động công đoàn năm học 2016-2017
Thông tư số 23 2016 TT-BGDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
Số 941 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức truyền thông nâng cao kiến thức về nước sạch, vệ sinh môi trường trường học năm học 2016-2017
Số 940 PGD&ĐT Về việc thực hiện Kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2016-2017
Số 945 PGD&ĐT Về việc đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong và sau thời gian bão số 7 đổ bộ vào Quảng Ninh
Số 944 PGD&ĐT Về việc tiếp tục triển khai tuyên truyền về Chính quyền điện tử và Trung tâm Hành chính công
Số 214-QĐ TU Ban hành Quy chế hoạt động tạm thời của Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã Đông Triều
Văn bản
../document-library/rar Số: 890 NGCBQLGD-NG: V v khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên trên mạng
Số hiệu: Số: 890/NGCBQLGD-NG
Ngày ban hành: 07/10/13
Kích thước: 219,3k
Tải về: Click vào đây để tải về
Số lần tải về: 4519
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình