Văn bản mới nhất
TTLT của liên Bộ GD&ĐT-Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
Thông tư liên tịch của liên Bộ Y tế-Bộ GD&ĐT Quy định về công tác y tế trường học
Số 546 PGD&ĐT Về việc triệu tập Hội nghị giao ban hiệu trưởng thường kỳ công tác tháng 7 2016
V v chuyển đổi vị trí công tác đối với Kế toán các trường học thuộc thị xã Đông Triều
Số 108 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra kỹ thuật công tác KĐCLGD trường Tiểu học An Sinh A
Số 107 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra kỹ thuật công tác KĐCLGD trường Tiểu học Đức Chính
Số 542 PGD&ĐT-CMTH HƯỚNG DẪN Công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2016 - 2017 và việc chuyển trường cho học sinh tiểu học
Số 541 PGD&ĐT-GDMN V v Tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng tổ chức ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục
Số 348-CV TU Công văn kêu gọi, vận động cán bộ, công chức, viên chức ủng hộ chương trình Bể bơi cho em
Số 1248 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép Cty Cổ phần đầu tư và phát triển GD MAXX Việt Nam tiếp tục thực hiện hoạt đông GD kỹ năng sống và các HĐGD ngoài giờ chính khóa cho HSTH trên địa bàn thị xã Đông Triều
Văn bản
../document-library/rar Số: 890 NGCBQLGD-NG: V v khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên trên mạng
Số hiệu: Số: 890/NGCBQLGD-NG
Ngày ban hành: 07/10/13
Kích thước: 219,3k
Tải về: Click vào đây để tải về
Số lần tải về: 3996
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình