Văn bản mới nhất
Số 604 PGD&ĐT V v Dự Hội nghị tập huấn chuyên đề Nâng cao chất lượng dạy học theo chủ đề tích hợp và sản phẩm kiến thức liên môn trong các trường THCS
Số 601 PGD &ĐT V v trưng dụng giáo viên, nhân viên tham gia nhiệm vụ tại Lễ giao, nhận quân năm 2015.
Số 598 PGD&ĐT V v Hướng dẫn tổ chức hoạt động GDKNS trong các trường tiểu học năm học 2015-2016
Số 596 BTC V v tổ chức tuyển chọn VĐV tham gia thi đấu Hội khỏe Phú Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2016
Số 599 PGD&ĐT V v Rà soát thực trạng và nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020
Số 589 BTC V v hướng dẫn triển khai Hội khỏe Phù Đổng cấp trường và tham gia Hội khỏe Phú Đổng TX Đông Triều lần thứ IX - 2016.
Số 215 QĐ-BCĐ QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng thị xã Đông Triều lần thứ IX, năm 2016
Số 590 BC-PGD&ĐT- Báo cáo Tổng kết năm học 2014-2015 Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016
Số 589 PGD&ĐT V v tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015, triển khai nhiệm vụ năm học 2015 - 2016
Số 214 QĐ-BCĐ QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng Thị xã Đông triều lần thứ IX - 2016
Văn bản
../document-library/rar Số: 890 NGCBQLGD-NG: V v khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên trên mạng
Số hiệu: Số: 890/NGCBQLGD-NG
Ngày ban hành: 07/10/13
Kích thước: 219,3k
Tải về: Click vào đây để tải về
Số lần tải về: 2510
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình