Văn bản mới nhất
Số 871 PGD&ĐT-CNTT V v Triển khai cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet và Olympic “Tài năng tiếng Anh” dành cho học sinh phổ thông năm học 2016-2017
Công văn số 4756 BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2016 - 2017
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30 2014 TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số 876 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tuyên truyền tiết kiệm điện tại trường học năm 2016
Số 874 PGD&ĐT V v Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đối với lao động trẻ em, lao động cưỡng bức
Số 872 PGD&ĐT Về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016
Số 867 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Thành lập đội tuyên truyền an toàn giao thông trong các lớp học
Số 866 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020
Số 862 PGD&ĐT-THCS Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với GDTX
Số 861 PGD&ĐT V v Tăng cường công tác quản lý, giáo dục viên chức, học sinh năm học 2016-2017
Văn bản
../document-library/pdf Nghị định 103 2012 NĐ-CP về Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động
Số hiệu: Số: 103/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/12/12
Xem trước
1 of 3
Kích thước: 1.105,7k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem tài liệu
Số lần tải về: 6234
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình