Văn bản mới nhất
Số 233 PGD&ĐT-CNTT Về việc triệu tập dự tập huấn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử của ngành Giáo dục và Đào tạo TX
Số 99 QĐ-GD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V v thành lập BTC và các Tiểu ban ngày hội Công nghệ thông tin TX. Đông Triều lần thứ V - năm học 2014-2015 với chủ đề Lớp học thông minh trong đổi mới phương pháp dạy học
Số 98 QĐ-GD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V v thành lập BCĐ Ngày hội Công nghệ thông tin TX. Đông Triều lần thứ V - năm học 2014-2015 với chủ đề Lớp học thông minh trong đổi mới phương pháp dạy học
Số 32 2015 TT-BTC thông tư hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có hệ số lương từ 2.34 trở xuống.
TTLT Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
Bộ GD&ĐT trả lời về việc thực hiện chế độ thâm niên đối với nhà giáo
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập hội đồng coi thi Hội thi viết chữ đẹp cấp tiểu học Thị xã Đông Triều Năm học 2014 - 2015
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng chấm thi Hội thi viết chữ đẹp cấp tiểu học Thị xã Đông Triều Năm học 2014 - 2015
QUYẾT ĐỊNH V v thành lập Ban tổ chức Hội thi Viết chữ đẹp cấp tiểu học Thị xã Đông Triều Năm học 2014-2015
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo Hội thi viết chữ đẹp cấp tiểu học Thị xã Đông Triều Năm học 2014-2015
Văn bản
../document-library/pdf Nghị định 103 2012 NĐ-CP về Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động
Số hiệu: Số: 103/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/12/12
Xem trước
1 of 3
Kích thước: 1.105,7k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem trước bằng Google Drive Viewer
Số lần tải về: 3879
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình