Văn bản mới nhất
Quyết định Ban hành Chương trình bồi dưỡng Cán bộ ra đề thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Số 734 PGD&ĐT V v Triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo qua hệ thống truyền hình trực tuyến
Công văn số 4057 BGDĐT-TTr về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2016 - 2017
Số 730 PGD&ĐT V v Viết học liệu cho Trung tâm học tập cộng đồng
Số 727 PGD&ĐT V v Triệu tập đại biểu tham dự tập huấn công tác Y tế trường học
Số 719 PGD&ĐT-CMTH V v Triệu tập đại biểu tham dự tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp tiểu học năm học 2016-2017
Số 15 CĐ-UBND CÔNG ĐIỆN Về việc chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão số 3
Số 05-CĐ TU CÔNG ĐIỆN KHẨN Về việc chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão số 3
Số 2026 SGDĐT-VP Về việc chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão số 3
Số 18 CĐ-UBND CÔNG ĐIỆN Về việc chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão số 3
Văn bản
../document-library/pdf Nghị định 103 2012 NĐ-CP về Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động
Số hiệu: Số: 103/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/12/12
Xem trước
1 of 3
Kích thước: 1.105,7k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem tài liệu
Số lần tải về: 6105
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình