Văn bản mới nhất
V v Chỉ đạo thực hiện công văn số 167 CV-PYT của Phòng Y tế về việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm và chứng nhận kiến thức an toàn thực phẩm
Số 438 PGD&ĐT- CMTH V v Triệu tập CB, GV tham gia tập huấn hè cấp cụm tỉnh chuẩn bị cho dạy học theo mô hình VNEN năm học 2015 - 2016
Số 912 UBND Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện đảm bảo vận hành hê thống điện an toàn, liên tục phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân
Số 170 TB-UBND Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Thường trực UBND thị xã tại phiên họp UBND thị xã thường kỳ tháng 6 năm 2015
Số 430 PGD &ĐT V v Trưng dụng các tiết mục văn nghệ phục vụ Hội nghị Sơ kết 04 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị về đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh
Số 911 UBND Về việc tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp và tổ chức ra quân dọn VSMT vào ngày thứ 7, CN trên địa bàn thị xã
Số 904 KH-UBND Về việc tuyên truyền ngày BHYT Việt Nam 01 7 2015
Kế hoạch Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108 2014 NĐ-CP ngày 20 11 2014 của Chính phủ
Số 427 PGD&ĐT V v Bảo tồn và phát huy các di tích, danh thắng trên địa bàn thị xã
Số 04 CĐ-UBND Về việc chủ đông các biện pháp đối phó với cơn bão số 1
Văn bản
../document-library/pdf Nghị định 103 2012 NĐ-CP về Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động
Số hiệu: Số: 103/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/12/12
Xem trước
1 of 3
Kích thước: 1.105,7k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem trước bằng Google Drive Viewer
Số lần tải về: 4066
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình