Văn bản mới nhất
Số 448 PGD&ĐT V v Hướng dẫn báo cáo kết quả BDTX cấp Tiểu học năm học 2015-2016
Số 84 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều
Số 24-KH LN-ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi Tin học trẻ lần thứ VI và Tin học khối cán bộ, công chức trẻ thị xã Đông Triều năm 2016
Thông tư liên tịch số 14 2016 TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Sửa đổi, bổ sung mục III của Thông tư liên tịch số 23 2008 TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28 4 2008
Số 441 PGD&ĐT V v Hướng dẫn báo cáo kết quả BDTX năm học 2015-2016
Số 440 PGD&ĐT V v Trưng dụng giáo viên, học sinh tham gia làm nhiệm vụ tại Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hoạt động hè năm 2016
Số 439 TB-PGD&ĐT THÔNG BÁO Triệu tập đại biểu dự Lễ tuyên dương học sinh xuất sắc, tiêu biểu năm học 2015-2016
V v chuyển đổi vị trí công tác đối với nhân viên kế toán
Số 432 TB-PGD&ĐT Về việc thông báo kết quả chấm SKKN và triệu tập đại biểu dự khai mạc Hội thi giáo viên làm TPT Đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi cấp thị xã năm 2016
Số 427 PGD&ĐT V v Tăng cường công tác quản lý, thực hiện đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện
Văn bản
../document-library/pdf Nghị định 103 2012 NĐ-CP về Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động
Số hiệu: Số: 103/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/12/12
Xem trước
1 of 3
Kích thước: 1.105,7k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem trước bằng Google Drive Viewer
Số lần tải về: 5778
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình