Văn bản mới nhất Văn bản mới nhất
Số: 207/PGD&ĐT: V/v triệu tập học sinh tham gia tập luyện và thi đấu Giải bóng đá học sinh TH, THCS toàn quốc Cup Milo lần thứ XII-2014.
Số: 121/QĐ-PGD&ĐT: QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập tổ trọng tài Giải Bóng đá học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở huyện Đông Triều Cúp Hà Lan lần thứ II - năm 2014
Số: 120/QĐ-PGD&ĐT: QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban tổ chức Giải Bóng đá học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở huyện Đông Triều Cúp Hà Lan lần thứ II - năm 2014
Số: 115/QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH: V/v thành lập HĐ chấm thi Hội thi viết chữ đẹp cấp tiểu học huyện Đông Triều năm học 2013-2014
Số: 114/QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập HĐ coi thi Hội thi viết chữ đẹp cấp tiểu học huyện Đông Triều năm học 2013-2014
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo Hội thi viết chữ đẹp cấp tiểu học Huyện Đông Triều Năm học 2013-2014
Số: 200/PGD&ĐT V/v: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2013-2014
Số: 202/KH-PGD&ĐT: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SƠ HUYỆN ĐÔNG TRIỀU CÚP HÀ LAN - NĂM 2014
Số: 117/QĐ-GD&ĐT: QUYẾT ĐỊNH Ban hành Điều lệ Giải Bóng đá học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở huyện Đông Triều Cúp Hà Lan lần thứ II - năm 2014
Số: 110/QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH: Thành lập Ban giám khảo "Ngày Hội đọc sách lịch sử" dành cho học sinh THCS, năm học 2013-2014
Văn bản Văn bản
../document-library/pdf Số: 286/GD&ĐT V/v trưng dụng kế toán tổ chức việc rà soát hồ sơ thâm niên ngành GD&ĐT huyện Đông Triều
Số hiệu: 286/GD&ĐT
Ngày ban hành: 10/05/13
Kích thước: 179,4k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem trước bằng Google Drive Viewer

Để xem cần có Acrobat Reader, nếu chưa có bạn hãy vào link này để tải và cài Acrobat Reader
Số lần tải về: 1124
Trung bình (0 Bình chọn)
Địa chỉ URL:
Lời bình