Văn bản mới nhất
Số 237 PGD&ĐT V v tăng cường công tác chỉnh trang, trang trí khánh tiết và huy động lực lượng các nhà trường
Số 236 PGD&ĐT-CNTT QUY ĐỊNH Việc triển khai sử dụng, thời gian cập nhật và hoàn thiện dữ liệu trên hệ thống các phần mềm quản lý nhà trường trực tuyến của ngành
Số 716 TB-SGDĐT THÔNG BÁO Tuyển sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long năm học 2015-2016
Số 233 PGD&ĐT-CNTT Về việc triệu tập dự tập huấn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử của ngành Giáo dục và Đào tạo TX
Số 99 QĐ-GD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V v thành lập BTC và các Tiểu ban ngày hội Công nghệ thông tin TX. Đông Triều lần thứ V - năm học 2014-2015 với chủ đề Lớp học thông minh trong đổi mới phương pháp dạy học
Số 98 QĐ-GD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V v thành lập BCĐ Ngày hội Công nghệ thông tin TX. Đông Triều lần thứ V - năm học 2014-2015 với chủ đề Lớp học thông minh trong đổi mới phương pháp dạy học
Số 32 2015 TT-BTC thông tư hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có hệ số lương từ 2.34 trở xuống.
TTLT Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
Bộ GD&ĐT trả lời về việc thực hiện chế độ thâm niên đối với nhà giáo
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập hội đồng coi thi Hội thi viết chữ đẹp cấp tiểu học Thị xã Đông Triều Năm học 2014 - 2015
Văn bản
../document-library/pdf Số: 286 GD&ĐT V v trưng dụng kế toán tổ chức việc rà soát hồ sơ thâm niên ngành GD&ĐT huyện Đông Triều
Số hiệu: 286/GD&ĐT
Ngày ban hành: 10/05/13
Xem trước
1 of 1
Kích thước: 179,4k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem trước bằng Google Drive Viewer
Số lần tải về: 1397
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình