Văn bản mới nhất
THÔNG BÁO Tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp huyện năm học 2014-2015
QUYẾT ĐỊNH V v thành lập Ban Giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp huyện năm học 2014-2015
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng ra đề thi lý thuyết và thực hành giáo viên dạy giỏi Mầm non cấp huyện năm học 2014 - 2015
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi giáo viên Mầm non dạy giỏi cấp huyện năm học 2014 - 2015
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội thi giáo viên dạy giỏi Mầm non Cấp huyện năm học 2014 - 2015
Số 382 SGD&ĐT-GDTH V v phát động học sinh tiểu học tham gia cuộc thi vẽ tranh An toàn giao thông với chủ đề “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ tư Ngày ban hành 27-02-2015
Số 42 QĐ-GD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V v thành lập HĐ coi thi cuộc thi giải toán qua internet bằng tiếng Anh, vòng thi cấp huyện-năm học 2014-2015
Số 41 QĐ-GD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo thi Giải toán trên mạng internet, vòng thi cấp huyện-năm học 2014-2015
V v lập kế hoạch phát triển giáo dục cấp huyện, năm học 2015-2016
Số 97 PGD&ĐT V v họp triển khai tổ chức tham dự Giải Điền kinh học sinh tỉnh Quảng Ninh, năm học 2014 – 2015.
Văn bản
../document-library/pdf Số: 286 GD&ĐT V v trưng dụng kế toán tổ chức việc rà soát hồ sơ thâm niên ngành GD&ĐT huyện Đông Triều
Số hiệu: 286/GD&ĐT
Ngày ban hành: 10/05/13
Xem trước
1 of 1
Kích thước: 179,4k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem trước bằng Google Drive Viewer
Số lần tải về: 1368
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình