Văn bản mới nhất
Số 268 KH-PGD&ĐT - Tổ chức Hội thảo về công tác dạy kỹ năng sống cho học sinh MN, TH và THCS
Số 267 PGD&ĐT–CMTH - V v Kiểm tra công tác kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư 30
Số 266 PGD&ĐT - V v hưởng ứng tuần lễ giao thông đường bộ lần thứ 3
Số 105 QĐ-PGD&ĐT. Về việc công nhận các thí sinh đạt giải Hội thi viết chữ đẹp cấp Tiểu học thị xã Đông Triều năm học 2014-2015
Số 52 KH-BCĐ KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người 2015
Số 51 KH-BCĐ KẾ HOẠCH Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011-2015
Số 103 QĐ- PGD&ĐT. Về việc thành lập đoàn kiểm tra kỹ thuật công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường Tiểu học Việt Dân và Tiểu học Lê Hồng Phong
Số 261 PGD&ĐT V v Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, bàn giao chất lượng đối với học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình TH lên lớp 6
Số 258 GD&ĐT Vv Hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 6, lớp 10 phổ thông năm học 2015-2016
Số 1058 2015 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ
Văn bản
Không thấy tài nguyên bạn yêu cầu.
« Trở về