Văn bản mới nhất Văn bản mới nhất
Số: 207/PGD&ĐT: V/v triệu tập học sinh tham gia tập luyện và thi đấu Giải bóng đá học sinh TH, THCS toàn quốc Cup Milo lần thứ XII-2014.
Số: 121/QĐ-PGD&ĐT: QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập tổ trọng tài Giải Bóng đá học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở huyện Đông Triều Cúp Hà Lan lần thứ II - năm 2014
Số: 120/QĐ-PGD&ĐT: QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban tổ chức Giải Bóng đá học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở huyện Đông Triều Cúp Hà Lan lần thứ II - năm 2014
Số: 115/QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH: V/v thành lập HĐ chấm thi Hội thi viết chữ đẹp cấp tiểu học huyện Đông Triều năm học 2013-2014
Số: 114/QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập HĐ coi thi Hội thi viết chữ đẹp cấp tiểu học huyện Đông Triều năm học 2013-2014
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo Hội thi viết chữ đẹp cấp tiểu học Huyện Đông Triều Năm học 2013-2014
Số: 200/PGD&ĐT V/v: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2013-2014
Số: 202/KH-PGD&ĐT: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SƠ HUYỆN ĐÔNG TRIỀU CÚP HÀ LAN - NĂM 2014
Số: 117/QĐ-GD&ĐT: QUYẾT ĐỊNH Ban hành Điều lệ Giải Bóng đá học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở huyện Đông Triều Cúp Hà Lan lần thứ II - năm 2014
Số: 110/QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH: Thành lập Ban giám khảo "Ngày Hội đọc sách lịch sử" dành cho học sinh THCS, năm học 2013-2014
Văn bản Văn bản
Không thấy tài nguyên bạn yêu cầu.
« Trở về