Văn bản mới nhất
Số 40 PGD&ĐT V v Triển khai thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường “Xanh – sạch – đẹp” trên địa bàn huyện.
Số 207 KH-SGD&ĐT Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 2
Số 35 QĐ-GD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V v thành lập đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 các môn văn hóa dự thi cấp tỉnh năm học 2014-2015
Số 07 KH-UBND Chỉ đạo sản xuất kinh doanh quý I, tổ chức đón Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
Số 16 KH-UBND Tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Ất Mùi 2015
Số 50 PGD&ĐT V v Triển khai kế hoạch ôn luyện đội tuyển dự thi HSG các môn văn hoá lớp 9 cấp tỉnh năm học 2014-2015
Số 34 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V v cử giáo viên ôn luyện đội tuyển HSG lớp 9 các môn văn hoá dự thi cấp tỉnh năm học 2014-2015
Số 178 DA VNEN V v Hướng dẫn dạy thí điểm tài liệu Giáo dục lối sống lớp 5 theo Mô hình Trường học mới
Số 42 TB-PGD&ĐT THÔNG BÁO Về việc Tổng kết Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi Cấp tiểu học lần thứ nhất - Năm học 2014-2015
QUYẾT ĐỊNH V v công nhận kết quả thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học lần thứ nhất năm học 2014-2015
Văn bản
Không thấy tài nguyên bạn yêu cầu.
« Trở về