Văn bản mới nhất Văn bản mới nhất
Số : 556 /UBND: V/v phòng, chống dịch sởi
Số: 23 / KH-BCĐ: Triển khai các hoạt động xây dựng “Gia đình sức khoẻ”, “Làng sức khoẻ”, “Khu dân cư sức khoẻ", từ năm 2014.
Số: 213/PGD&ĐT: V/v hướng dẫn bố cục giải pháp sáng tạo từ năm học 2013 - 2014
Số: 212/PGD&ĐT: V.v tổ chức Giải bóng đá học sinh Tiểu học và THCS huyện Đông Triều Cúp Hà Lan lần thứ II - năm 2014.
Số: 207/PGD&ĐT: V/v triệu tập học sinh tham gia tập luyện và thi đấu Giải bóng đá học sinh TH, THCS toàn quốc Cup Milo lần thứ XII-2014.
Số: 121/QĐ-PGD&ĐT: QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập tổ trọng tài Giải Bóng đá học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở huyện Đông Triều Cúp Hà Lan lần thứ II - năm 2014
Số: 120/QĐ-PGD&ĐT: QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban tổ chức Giải Bóng đá học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở huyện Đông Triều Cúp Hà Lan lần thứ II - năm 2014
Số: 115/QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH: V/v thành lập HĐ chấm thi Hội thi viết chữ đẹp cấp tiểu học huyện Đông Triều năm học 2013-2014
Số: 114/QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập HĐ coi thi Hội thi viết chữ đẹp cấp tiểu học huyện Đông Triều năm học 2013-2014
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo Hội thi viết chữ đẹp cấp tiểu học Huyện Đông Triều Năm học 2013-2014
Văn bản Văn bản
Không thấy tài nguyên bạn yêu cầu.
« Trở về