Văn bản mới nhất
Số 601 PGD&ĐT V v tham gia tập huấn tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học
Số 2377 BCĐTQN-XHHT V v kế hoạch BCĐ cấp tỉnh Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014
Số 2383 SGD&ĐT-KHTC V v hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh tiểu học thuộc đối tượng quy định tại Quyết định số 85 2010 QĐ-TTg ngày 21 12 2010 của Thủ tướng Chính phủ
Số 2363 SGD&ĐT-CNTT&CTHSSV V v tổ chức Ngày hội vệ sinh trường học năm học 2014-2015
Số 2359 SGDĐT-KT&KĐ V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014-2015
Số 2356 SGD&ĐT-VP V v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015 về công tác Pháp chế
Số 604 PGD&ĐT V v tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu
Số 600 PGD&ĐT V v Vận động trợ giúp học sinh khuyết tật và mồ côi nghèo, cận nghèo, thiếu nguồn nuôi dưỡng
Số 596 PGD&ĐT V v triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014
Số 595 PGD&ĐT V v Sử dụng các biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam
Văn bản
../document-library/doc V v triển khai phần mềm QLTH trực tuyến SMAS
Số hiệu: 573/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 11/09/12
Nguồn: Trung tâm Thông tin - Thư viện điện tử
Kích thước: 36,5k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem trước bằng Google Drive Viewer
Số lần tải về: 548
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình