Văn bản mới nhất
Số 3591 QĐ-BGDĐT V v công bố thủ tục hành chính mới ban hành TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số 618 PGD &ĐT V v triệu tập đại biểu dự Hội nghị tập huấn công tác thanh tra năm học 2014 – 2015.
Số 2966 SGD&DDT-CNTT&CTHSSV V v tăng cường công tác quản lý, giáo dục trong trường học
Số 603 PGD&ĐT V v Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015 về công tác Pháp chế
Số 609 PGD &ĐT V v triệu tập đại biểu tham dự Lễ Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014
Số 5253 BGDĐT-CTHSSV V v Hướng dẫn kỉ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Số 3575 CT-BGDĐT Chỉ thị v v tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân
Số 2417 SGD&ĐT – GDTH V v điều chỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 04 2014 TT-BGDĐT ngày 28 2 2014 của Bộ GD&ĐT
Số 2365 LS-GDĐT-TC-LĐTBXH HD thực hiện một số quy định về miễn, giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh quản lý
Số 2399 SGD&ĐT-CNTT&CTHSSV V v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2014-2015
Văn bản
../document-library/doc V v triển khai phần mềm QLTH trực tuyến SMAS
Số hiệu: 573/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 11/09/12
Nguồn: Trung tâm Thông tin - Thư viện điện tử
Kích thước: 36,5k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem trước bằng Google Drive Viewer
Số lần tải về: 549
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình