Văn bản mới nhất
Số 3037 SGDĐT-GDTrH V v hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh trung học tỉnh Quảng Ninh năm học 2014-2015
Số 3039 SGD&ĐT-GDTrH V v hướng dẫn thực hiện chương trình song ngữ và chương trình tăng cường tiếng Pháp kể từ năm học 2014-2015
Số 38 2012 TT-BGDĐT Ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
Số 232 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V v thành lập Ban Giám khảo chấm sáng kiến kinh nghiệm thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở đối với giáo viên THCS năm học 2014-2015
Số 756 PGD&ĐT- CMTH V v Tham gia hội thảo chuyên đề dạy học TV1 - CGD năm học 2014 - 2015
Số 3054 SGD&ĐT-GDTrH V v hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ năm học 2014-2015
Số 125 2014 TTLT-BTC-BGDĐT Hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên
Số 728 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22 12 1944 - 22 12 2014 , 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22 12 1989 - 22 12 2014
Số 108 2014 NĐ-CP Về chính sách tinh giản biên chế
Số 3026 SGDĐT-TCCB V v rà soát thông tin, thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ quản lý sau khi kết thúc nhiệm kỳ
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Từ khóa Nguồn:


STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 43/UBND Số: 43 UBND V v cung cấp tên miền truy cập Cổng thông tin điện tử thành phần huyện Đông Triều. 11/01/13
Hiển thị 1 mục.