Văn bản mới nhất
Số 541 PGDĐT – CMTH V v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học, năm học 2014 - 2015
Số 540 PGD&ĐT V v Tổ chức thực hiện BHYT học sinh năm học 2014-2015
V v Thông báo Cuộc thi “Tuổi trẻ với sáng kiến vì môi trường bền vững”.
Số 542 PGD&ĐT-CMTH V v Hướng dẫn Tổ chức dạy học tiếng Anh trong trường tiểu học
Số 537 PGD&ĐT V v thành lập các đoàn kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ năm học đầu năm và chuẩn bị khai giảng năm học 2014 – 2015.
Số 2122 SGD&ĐT -VP V v Tổ chức Lễ khai giảng và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm học 2014-2015 đồng loạt vào sáng ngày 5 9 2014
Số 532 PGD&ĐT V v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015
V v triệu tập dự hội nghị tập huấn hướng dẫn phân quyền quản trị người dùng và sử dụng chức năng biên tập, kiểm duyệt tài liệu
Số 521 PGD&ĐT V v Tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT, đảm bảo an toàn, an ninh trường học đầu năm học 2014-2015
Số 520 PGD&ĐT - CMTH V v Hướng dẫn thực hiện một số nội dung đầu năm học mới đối với các trường tham gia Mô hình VNEN
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Từ khóa Nguồn:


STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 43/UBND Số: 43 UBND V v cung cấp tên miền truy cập Cổng thông tin điện tử thành phần huyện Đông Triều. 11/01/13
Hiển thị 1 mục.