Văn bản mới nhất
Số 674 HD-GD&ĐT HD Thực hiện một số quy định về miễn, giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn
Số 666 PG&DĐT V v Triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân”
Số 574 KH-PGD&ĐT-TTr KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA NĂM HỌC 2014 – 2015
Số 673 KHLT-PGD&ĐT-CĐN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LIÊN HOAN TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU NĂM 2014
Số 672 ĐL-PGD&ĐT-CĐN ĐIỀU LỆ Liên hoan Tiếng hát giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều năm 2014
Số 665 PGD&ĐT V v Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và sử dụng thiết bị dạy học trong trường trung học sơ sở
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học Năm học 2014 - 2015
Số 657 PG&DĐT V v Triển khai Cuộc thi “Em yêu Lịch sử Việt Nam”
KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2014
Số 640 PGD&ĐT V v Tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2014
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Từ khóa Nguồn:


STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 43/UBND Số: 43 UBND V v cung cấp tên miền truy cập Cổng thông tin điện tử thành phần huyện Đông Triều. 11/01/13
Hiển thị 1 mục.