Văn bản mới nhất Văn bản mới nhất
Số: 212/PGD&ĐT: V.v tổ chức Giải bóng đá học sinh Tiểu học và THCS huyện Đông Triều Cúp Hà Lan lần thứ II - năm 2014.
Số: 207/PGD&ĐT: V/v triệu tập học sinh tham gia tập luyện và thi đấu Giải bóng đá học sinh TH, THCS toàn quốc Cup Milo lần thứ XII-2014.
Số: 121/QĐ-PGD&ĐT: QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập tổ trọng tài Giải Bóng đá học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở huyện Đông Triều Cúp Hà Lan lần thứ II - năm 2014
Số: 120/QĐ-PGD&ĐT: QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban tổ chức Giải Bóng đá học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở huyện Đông Triều Cúp Hà Lan lần thứ II - năm 2014
Số: 115/QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH: V/v thành lập HĐ chấm thi Hội thi viết chữ đẹp cấp tiểu học huyện Đông Triều năm học 2013-2014
Số: 114/QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập HĐ coi thi Hội thi viết chữ đẹp cấp tiểu học huyện Đông Triều năm học 2013-2014
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo Hội thi viết chữ đẹp cấp tiểu học Huyện Đông Triều Năm học 2013-2014
Số: 200/PGD&ĐT V/v: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2013-2014
Số: 202/KH-PGD&ĐT: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SƠ HUYỆN ĐÔNG TRIỀU CÚP HÀ LAN - NĂM 2014
Số: 117/QĐ-GD&ĐT: QUYẾT ĐỊNH Ban hành Điều lệ Giải Bóng đá học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở huyện Đông Triều Cúp Hà Lan lần thứ II - năm 2014
Văn bản Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Từ khóa Loại tệp Nguồn:


STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 43/UBND Số: 43/UBND V/v cung cấp tên miền truy cập Cổng thông tin điện tử thành phần huyện Đông Triều. 11/01/13
Hiển thị 1 mục.
TT Vien thong Dong Trieu
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 Số: 06-2013/TTVTDT CV số 06 của TT Viễn thông Đông Triều về giảm cước cho giáo viên, tỉnh đoàn năm 2013 08/01/13
Hiển thị 1 mục.
HĐND-UBND huyện
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 90/BC-UBND V/v Tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng phát triển đô thị và đánh giá công tác xây dựng chiến lược lập, quản lý và thực hiện quy hoạch trên địa bàn huyện. 20/07/12
2 915/CV- BCĐ Thực hiện giai đoạn II, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. 19/07/12
Hiển thị 2 mục.
Liên ngành
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 724/KHLT-GD&ĐT-HĐĐ Số: 724/KHLT-GD&ĐT-HĐĐ HƯỚNG DẪN: Thi giáo viên làm TPT Đội giỏi huyện Đông Triều năm 2013 04/12/13
2 771/TB Số: 771/TB Về việc tổ chức sơ kết phong trào "5 không" trong các cơ sở giáo dục. 19/10/12
Hiển thị 2 mục.
Tài chính-Kế hoạch
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 số 150/TC-KH "V/v Hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí không tự chủ" 26/07/12
Hiển thị 1 mục.
Lao động-TBXH
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 507/LĐTB&XH Số: 507/LĐTB&XH V/v góp ý kiến xây dựng Quy chế hoạt động của Hệ thống BVCSTE cấp huyện, xã. 14/11/12
Hiển thị 1 mục.
An ninh-Quốc phòng
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 836/BC-LN Số: 836/BC-LN BÁO CÁO: Sơ kết phong trào "5 không" trong các cơ sở giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều năm 2012. 14/11/12
Hiển thị 1 mục.