Văn bản mới nhất
Số 527 QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Công nhận huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh là huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015
Số 811 SGDĐT-GDTrH V v hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 6, lớp 10 phổ thông năm học 2015-2016
Số 249 PGD&ĐT V v lịch trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30 4, ngày quốc tế lao động 1 5 năm 2015
QUY ĐỊNH Việc triển khai sử dụng, thời gian cập nhật và hoàn thiện dữ liệu trên hệ thống các phần mềm quản lý nhà trường trực tuyến của ngành
Số 242 PGD&ĐT - CMTH V v Triển khai thực hiện tổ chức cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho học sinh tiểu học
Số 241 PGD&ĐT- CMTH V v Hướng dẫn kiểm tra cuối HKII cấp tiểu học năm học 2014-2015
Số 237 PGD&ĐT V v tăng cường công tác chỉnh trang, trang trí khánh tiết và huy động lực lượng các nhà trường
Số 236 PGD&ĐT-CNTT QUY ĐỊNH Việc triển khai sử dụng, thời gian cập nhật và hoàn thiện dữ liệu trên hệ thống các phần mềm quản lý nhà trường trực tuyến của ngành
Số 716 TB-SGDĐT THÔNG BÁO Tuyển sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long năm học 2015-2016
Số 233 PGD&ĐT-CNTT Về việc triệu tập dự tập huấn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử của ngành Giáo dục và Đào tạo TX
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:


STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 43/UBND Số: 43 UBND V v cung cấp tên miền truy cập Cổng thông tin điện tử thành phần huyện Đông Triều. 11/01/13
Hiển thị 1 mục.