Văn bản mới nhất
Số 618 PGD &ĐT V v triệu tập đại biểu dự Hội nghị tập huấn công tác thanh tra năm học 2014 – 2015.
Số 2966 SGD&DDT-CNTT&CTHSSV V v tăng cường công tác quản lý, giáo dục trong trường học
Số 603 PGD&ĐT V v Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015 về công tác Pháp chế
Số 609 PGD &ĐT V v triệu tập đại biểu tham dự Lễ Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014
Số 5253 BGDĐT-CTHSSV V v Hướng dẫn kỉ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Số 3575 CT-BGDĐT Chỉ thị v v tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân
Số 2417 SGD&ĐT – GDTH V v điều chỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 04 2014 TT-BGDĐT ngày 28 2 2014 của Bộ GD&ĐT
Số 2365 LS-GDĐT-TC-LĐTBXH HD thực hiện một số quy định về miễn, giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh quản lý
Số 2399 SGD&ĐT-CNTT&CTHSSV V v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2014-2015
Số 605 PGD &ĐT V v triệu tập giáo viên tham gia chương trình văn nghệ tại Lễ Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Từ khóa Nguồn:


STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 43/UBND Số: 43 UBND V v cung cấp tên miền truy cập Cổng thông tin điện tử thành phần huyện Đông Triều. 11/01/13
Hiển thị 1 mục.