Văn bản mới nhất
Số 52 QĐ-GD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V v thành lập đội tuyển tham gia dự thi Cuộc thi giải toán qua internet bằng tiếng Anh-vòng thi cấp tỉnh, năm học 2014-2015
Số 51 QĐ-GD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V v công nhận kết quả cuộc thi Giải toán qua mạng internet bằng tiếng Anh-vòng thi cấp huyện, năm học 2014-2015
Số 306 QĐ-SGDĐT V v ban hành Điều lệ Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” Tỉnh Quảng Ninh, lần thứ V - 2015
Số 300 QĐ-SGD&ĐT V v ban hành Kế hoạch tổ chức Giải Điền kinh học sinh tỉnh Quảng Ninh năm học 2014-2015
Số 408 SGDĐT-CNTT&CTHSSV V v tăng cường công tác giáo dục, quản lý học sinh trong các trường học
Số 114 PGD&ĐT V v Hoàn tất và nộp đề tài, sáng kiến kinh nghiệm của Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh năm học 2014-2015.
Số 01 KH LĐLĐ KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1975 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8 3
Số 01 TL-BTC THỂ LỆ Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam trên địa bàn huyện Đông Triều
KẾ HOẠCH Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều năm 2015
Số 124 PGD& ĐT V v Hướng dẫn triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT tại TTHTCĐ
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:


STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 43/UBND Số: 43 UBND V v cung cấp tên miền truy cập Cổng thông tin điện tử thành phần huyện Đông Triều. 11/01/13
Hiển thị 1 mục.