Văn bản mới nhất
Chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Ninh năm 2017
KH Tổ chức bồi dưỡng Công nghệ thông tin hè năm 2017
Số 665 PGD&ĐT Về việc triệu tập dự Chương trình tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Doanh nghiệp giỏi , Cơ quan, đơn vị văn hóa năm 2016
Số 664 PGD&ĐT-TCCB Về việc luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường THCS trong thị xã
Số 71 HD-VHTT V v tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017 về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh
Công văn số 2424 BNV-CCVC ngày 09 5 2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng
TT Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
Kết quả kiểm tra đột xuất các cơ sở giáo dục mầm non tư thục
Số 152 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu lao động tiên tiến năm học 2016-2017
Số 244 BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 5, 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 2183/QĐ-UBND Số 2183 QĐ-UBND V v Ủy quyền phê duyệt một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 06/06/17
2 2182/QĐ-UBND Số 2182 QĐ-UBND V v Ủy quyền phê duyệt một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GD&ĐT 06/06/17
3 2181/QĐ-UBND Số 2181 QĐ-UBND V v Ủy quyền phê duyệt thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GD&ĐT 06/06/17
4 Số 1056/QĐ-UBND Quyết địnhphê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 phổ thông dân tộc nội trú và lớp 10 phổ thông trung học năm học 2017-2018 25/04/17
5 Số 848/QĐ-UBND QĐ Ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư thôn nông thôn mới kiểu mẫu áp dụng trên địa bàn các xã thuộc tỉnh Quảng Ninh 29/03/17
6 3792/QĐ-UBND Số 3792 QĐ-UBND Về việc công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 130 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo có thành tích xuất sắc trong công tác phong trào thi đua từ năm học 2013-2014 đến năm học 2015-2016 10/11/16
7 Số 4131/QĐ-UBND Quyết định V v ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2017 30/12/16
8 Quyết định số 4098/QĐ-UBND Quyết định số 4098 QĐ-UBND V v Quyết định chủ trương đầu tư Dự án khu dừng nghỉ và giới thiệu sản phẩm du lịch Quảng Ninh tại xã Bình Dương, thị xã Đông Triều-Quảng Ninh 11/12/16
9 05/QĐ-HĐKHSK Số 05 QĐ-HĐKHSK Về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu cho cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2015-2016 24/10/16
10 2768/QĐ-UBND Số 2768 QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 25/08/16
11 Số 2649 QĐ-UBND Về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 20 tập thể, tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 73 cá nhân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh có thành tích xuất sắc trong năm học 2015-2016 17/08/16
12 Số 2602 QĐ-UBND Về việc tặng Cờ thi đua cho 08 tập thể, Bằng khen cho 07 tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm học 2015-2016 15/08/16
13 592/QĐ-ĐHHL Số 592 QĐ-ĐHHL Về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Bồi dưỡng kỹ năng Nghe nói tiếng Anh chương trình bậc Tiểu học và THCS trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh 28/07/16
14 2408/QĐ-UBND Số 2408 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của GDMN, GDPT và GDTX trên địa bàn tỉnh 01/08/16
15 2353/QĐ-UBND Số 2353 QĐ-UBND Về việc công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 23 tập thể, tặng Bằng khen cho 06 tập thể, 20 cá nhân thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua 27/07/16
16 1585/QĐ-UBND Số 1585 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016-2020 27/05/16
17 2732/2012/QĐ-UBND Số 2732 2012 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy định chính sách dân số-KHH gia đình 27/04/16
18 Số: 3487/QĐ-UBND Số 3487 QĐ-UBND Công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 165 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm học 2014-2015 06/11/15
19 Số: 04/QĐ-HĐKHSK Số 04 QĐ-HĐKHSK Về việc công nhận các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu cho các cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015 29/10/15
20 Số: 2719/2015/QĐ-UBND Số 2719 2015 QĐ-UBND Ban hành quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ truy cập internet công cộng và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 18/09/15
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 58 mục.
trong 3