Văn bản mới nhất
Số 1508 UBND Về việc tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm
Số 1475 UBND Về việc tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn thị xã
Số 1705 TB-SGDĐT THÔNG BÁO Chức danh và giới thiệu chữ ký của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh
Số 643 PGD&ĐT Về việc triệu tập cán bộ, giáo viên tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng hè năm 2019 do Sở GD&ĐT tổ chức
Số 131 KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 CT-TTg ngày 22 4 2019 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cưởng xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Số 640 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2019 cho cán bộ quản lý, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu năm học 2019-2020 của học sinh
Số 15-TT TĐTN THÔNG TRI Về việc triệu tập đại biểu, thí sinh tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXV và Hội trại Khoa học sáng tạo năm 2019
Số 617 PGD&ĐT Về việc triệu tập đại biểu dự Chương trình gặp mặt, tuyên dương học sinh đạt thành tích tại Hội thi Tin học trẻ lần thứ XX, ngày Hội hùng biện ngoại ngữ lần thứ VIII tỉnh Quảng Ninh năm 2019
Số 841 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V v công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến , Chiến sỹ thi đua cơ sở và tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2018-2019
Số 840 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V v công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2018-2019 đối với các cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Đông Triều
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:


Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
240-CV/BCSĐ Số 240-CV BCSĐ V v không thực hiện chia tách phường Mạo Khê thành các phường thuộc thị xã Đông Triều 21/08/17
290-QĐ/TU Số 290-QĐ TU Thành lập Cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã Đông Triều 03/08/16
42-CT/TU Số 42-CT TU CHỈ THỊ Của Ban thường vụ Tỉnh ủy 25/09/15
93-KL/TU Số 93-KL TU KẾT LUẬN Của BCH Đảng bộ Tỉnh ủy 23/09/15
Số 2112 - QĐ/TU Số 2112 - QĐ TU Về việc chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT Thị ủy Đông Triều khóa XXIV, nhiệm ký 2015 - 2020 05/08/15
Thư kêu gọi về hưởng ứng Chương trình ủng hộ đưa điện lưới ra Huyện đảo Cô tô 10/06/13
Thư kê gọi ủng hộ và chung sức XD nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh 10/09/12
1919/SGD&ĐT-VP V v Khẩn trương phòng chống Bão số 4 bão VICENTE 24/07/12
Số: 01-NQ/TV Số: 01-NQ TV : về đẩy mạnh XD xã hội học tập trong thời kỳ CNH-HĐH, giai đoạn 2010-2015... 12/11/10
Hiển thị 9 mục.
trong 1
Kết luận
Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
216-KL/TU Số 216-KL TU KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tiếp tục chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 11/04/18
Hiển thị 1 mục.