Văn bản mới nhất
Số 932 QĐ-SGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quyết định số 396 QĐ-SGD&ĐT về việc ban hành Quy chế cử cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục đi đào tạo, bồi dưỡng
Số 1023 SGDĐT-TCCB V v hướng dẫn tạm thời thực hiện đánh giá xếp loại công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo
Số 2410 UBND-GD Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 04 2015 NĐ-CP của Chính phủ
Số 322 PGD &ĐT V v Trưng dụng các tiết mục tham gia chương trình văn nghệ tại Đại hội Đảng Bộ khối chính quyền thị xã Đông Triều
Số 320 TB-PGD&ĐT THÔNG BÁO Triệu tập đại biểu dự Lễ tuyên dương học sinh xuất sắc, tiêu biểu năm học 2014 - 2015
Số 75 UBND-VX3 V v thông báo Nghị định số 39 2015 NĐ-CP của Chính phủ
Số 2296 KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 34-CT TU của BTV Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên dịa bàn tỉnh
Số 26 KH-KHQN KẾ HOẠCH Thí điểm triển khai thực hiện QĐ 281 QĐ-TTg
Số 318 PGD&ĐT v Trưng dụng giáo viên tham gia làm nhiệm vụ trọng tài điều hành giải Bơi VSTT thị xã Đông Triều lần thứ XXIII năm 2015
Số 317 PGD&ĐT V v Triệu tập học sinh tham gia thi đấu giải bóng đá toàn quốc năm 2015
Thư viện văn bản
../document-library/pdf Số: 121-HD TG HƯỚNG DẪN: Công tác tuyên truyền và các hoạt động kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Giáp Ngọ 2014
Số hiệu: 121-HD/TG
Ngày ban hành: 26/12/13
Xem trước
1 of 4
Kích thước: 1.290,8k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem trước bằng Google Drive Viewer
Số lần tải về: 1876
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình