Văn bản mới nhất
Số 884 TB-PGD&ĐT THÔNG BÁO Duyệt Kế hoạch năm học và tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2019-2020
Về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế
Thông tư Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non
Số 879 PGD&ĐT-CNTT V v hướng dẫn tổ chức dạy môn Tin học và khai thác sử dụng phòng học đa chức năng từ năm học 2019-2020
Số 871 PGD&ĐT Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác quản lý giáo dục học sinh, giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học năm học 2019-2020
Số 197 KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 2204 SGDĐT-GDMN V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2019-2020
Số 829 PGD&ĐT-THCS Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2019-2020
Số 190 KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 2348 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới
Số 827 PGD&ĐT-CNTT Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019-2020
Thư viện văn bản
  • V v phân công trách nhiệm Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều
  • «Trở về
Số hiệu: Số: 431\TB-GD&DT
Ngày ban hành: 06/07/12
Cơ quan ban hành: Trung tâm Thông tin - Thư viện điện tử
Trích yếu:

 Văn bản trong tệp dính kèm

1 of 6