Kiểm tra công tác HSSV, ngoại khóa, Y tế học đường huyện Đông Triều

Trong hai ngày 8, 9/1, Đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh do đồng chí Đào Thị Thanh Tân – Trưởng phòng CNTT& Công tác học sinh sinh viên làm trưởng Đoàn đã về kiểm tra công tác học sinh sinh viên (HSSV), ngoại khóa và Y tế trường học tại Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường học trên địa bàn huyện Đông Triều.


Đoàn kiểm tra làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

          Qua kiểm tra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, thực tế tại các trường Đoàn kiểm tra đã có kết Luận: Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo sát sao, đầy đủ các công việc của công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa, y tế trường học tới tất cả các trường trực thuộc, bám sát các văn bản chỉ đạo của ngành, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Kế hoạch công tác học sinh sinh viên, ngoại khóa và Y tế trường học của Phòng GD&ĐT Đông Triều đã được các trường học nghiêm túc triển khai một cách cơ bản; mỗi lĩnh vực công tác đều có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể.  Các trường đều xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp, tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến nội dung kiểm tra, các nhà trường đều có sự quan tâm đúng mức tới công tác học sinh sinh viên, ngoại khóa và Y tế trường học…..

          Tuy nhiên bên canh đó cũng còn những việc mà các trường cần tiếp tục phải quan tâm hơn nữa trong thời gian tới như: việc xây dựng bộ kế hoạch khi triển khai từng công việc cụ thể, thực hiện có hiệu quả  theo Thông tư 23/2012/TT-BCA, Thông tư 18/2011/TTLT – BGDĐT – BYT, Quyết định 4458/QĐ- BGDĐT. Đồng thời với việc hoàn thiện hồ sơ về xây dựng phòng trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực, kết quả thi đua khen thưởng ở các hoạt động liên quan đến phòng trào; các hoạt động như: Xanh hóa trường học, Giáo dục tư tưởng, giáo dục kỹ năng sống,

                                                             Thu PhươngCác thông tin khác:
Tin mới nhất