Tập huấn UDCNTT trong công tác quản lý TTHTCĐ

Tại Hội nghị tập huấn các học viên được hướng dẫn các thao tác kỹ thuật quản trị Web, cách viết tin, bài, cách chỉnh sửa ảnh, chuyển tin tức, hình ảnh tư liệu, học liệu của Trung tâm học tập cộng đồng trên Web. Đồng thời, được học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong cách viết tin, bài, quản trị trang Web của mình.


Đ/c Lưu Xuân Giới - Trưởng Phòng GD&ĐT phát biểu tại Hội nghị

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý,  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện vừa tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện.

Tham gia tập huấn có 24 đồng chí giáo viên biệt phái tại 21 Trung tâm học tập cộng đồng. Tại Hội nghị tập huấn các học viên được hướng dẫn các thao tác kỹ thuật quản trị Web, cách viết tin, bài, cách chỉnh sửa ảnh, chuyển tin tức, hình ảnh tư liệu, học liệu của Trung tâm học tập cộng đồng trên Web. Đồng thời, được học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong cách viết tin, bài, quản trị trang Web của mình.

Hy vọng,  sau Hội nghị tập huấn Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn sẽ phát huy được tác dụng có tính chất quảng bá về các hoạt động của mình đến động đảo nhân dân trên địa bàn huyện.

                                                            Thu Phương

 Tin mới nhất