Tập huấn trực tuyến 10 module nâng cao cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán cấp học mầm non thị xã Đông Triều

Sáng ngày 03/4/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến 10 module nâng cao cho 74 đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các trường mầm non trên địa bàn thị xã.


Thực hiện Kế hoạch số 259/PGD&ĐT ngày 21/3/2017 của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều về việc tổ chức tập huấn trực tuyến 10 module nâng cao cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán cấp học mầm non.

Đ/c Phạm Thị Ngọc Xuyến, CV Phòng GD&ĐT triển khai các nội dung tập huấn

 Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn các bước thao tác đăng nhập vào hệ thống, tham gia học tập trực tuyến theo quy trình học, thứ tự tiếp nhận thông tin lần lượt từ module 1 đến module 4 đối với cán bộ quản lý, từ module 1 đến module 6 đối với giáo viên cấp học mầm non. Cùng với sự hỗ trợ của các báo cáo viên, các đồng chí chuyên viên CNTT, sự nỗ lực học tập của 74 đồng chí học viên, 100% các đồng chí đã đang nhập thành công, thực hiện đúng quy trình học. Ngay trong  buổi tập huấn đã có 5/13 cán bộ quản lý, 8/61 giáo viên đã hoàn thành module 1.

74 học viên tham tập huấn và thực hành học trực tuyến

Các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán sau khi được tập huấn về  kỹ thuật, kỹ năng thực hành học trực tuyến tại Hội nghị, về đơn vị có trách nhiệm cùng các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai tập huấn các nội dung của 10 module nâng cao tới cán bộ quản lý, giáo viên của đơn vị mình, đảm bảo  100% bộ quản lý, giáo viên trong mỗi đơn vị hoàn thành khóa học trước ngày 10/6/2017.

                                                      Thu Trang-Ngọc Xuyến, CV Phòng GD&ĐT


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Tin mới nhất