Kết quả kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin vào quản lý, dạy học các trường MN, TH và THCS

Nhằm đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, dạy học năm học 2016-2017 của các trường MN, TH và THCS trong toàn thị xã. Từ ngày 31/3 đến 01/4, Phòng GD&ĐT đã tiến hành kiểm tra các trường MN Việt Dân, TH Lê Hồng Phong, THCS Xuân Sơn và THCS Việt Dân.


Kết quả kiểm tra các trường đã đầu tư trang bị hạ tầng về công nghệ thông tin (CNTT) đảm bảo phục vụ tốt công tác ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học của các đơn vị; trình độ, kỹ năng sử dụng, vận hành thiết bị CNTT, khai thác thông tin trên máy tính, môi trường mạng và internet của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên tương đối thành thạo. Đối với trường MN Việt Dân, tuy đội ngũ còn khó khăn về khả năng tiếp cận CNTT, thời gian dành cho tự học, tự bồi dưỡng và nghiên cứu CNTT (do đặc thù công việc của cấp học) của đội ngũ rất hạn hẹp, nhưng nhà trường và đội ngũ đã thực hiện rất tốt các nội dung nhiệm vụ CNTT ngành đã chỉ đạo.

Đoàn kiểm tra làm việc tại trường MN Việt Dân

Tuy nhiên vẫn còn những đơn vị chưa triển khai, tổ chức thực  hiện một số nhiệm vụ CNTT vào quản lý và dạy học hiệu quả, như: cập nhật và công khai hóa thông tin nhà trường-học sinh; soạn duyệt giáo án trực tuyến; vận hành, sử dụng và khai thác phòng học thông minh; khai thác tài nguyên số, mã nguồn mở, bài giảng điện tử, thư viện sách điện tử, lược đồ sách giáo khoa điện tử...; ứng dụng CNTT vào thực hiện các giải pháp sang tạo, nghiên cứu khoa học còn hạn chế; triển khai và tổ chức tuyên truyền cho học sinh tham gia các cuộc thi trên internet chưa hiệu quả, sâu rộng; việc phát huy sử dụng hạ tầng CNTT của các đơn vị chưa xứng tầm, còn lãng phí hiệu quả chưa cao.

Qua đợt kiểm tra Phòng GD&ĐT cũng đã nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ CNTT của các đơn vị, trong thời gian tới Phòng GD&ĐT sẽ có giải pháp kịp thời nhằm giải quyết các tồn tại trong ứng dụng CNTT, phát huy tối đa hiệu quả hạ tầng CNTT trong các đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của toàn ngành.

                                                                            Thanh Tuân-THCS An Sinh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Tin mới nhất