Trường Tiểu học Thủy An phát động ‘’Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018’’

"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình". Học là để tiếp thu tri thức của lịch sử nhân loại đã được tích luỹ trong sách vở nói chung, đồng thời là sự kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước để làm giàu vốn hiểu biết, là sự cập nhật những tri thức mới mẻ được coi là quốc sách hàng đầu.


     Thực hiện kế hoạch 182/KH-BCĐXHHT ngày 17/9/2018 của Ban chỉ đạo xây dựng XHHT thị xã Đông Triều, sáng ngày 01/10/2018, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh  trường Tiểu học Thủy An đã dự buổi phát động " Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên , học tập suốt đời đối với sự phát triển của cá nhân hướng tới xây dựng một xã hội học tập  đáp ứng yêu cầu trong thời kì hội nhập, trong xu hướng của nền kinh tế, văn hóa tri thức.  Cô giáo Trần Thị Hạnh - Hiệu trưởng nhà trường đã khẳng định trong bài phát biểu "việc học tập mang lại cho con người những giá trị bền vững, làm cho cuộc sống con người có ý nghĩa hơn; sự hiểu biết không bao giờ là nhàm chán, khao khát tri thức của con người là vô hạn". 

 

Cô giáo Trần Thị Hạnh - Hiệu trưởng nhà trường phát động  " Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời"

 

Học sinh toàn trường tham gia buổi phát động  " Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời"

 

   Qua buổi  phát động "Tuần lễ  hưởng ứng học tập suốt đời"  giúp cho giáo viên và học sinh hiểu: học để cho mình và cộng đồng hạnh phúc; học để góp phần phát triển địa phương, đất nước và đóng góp cho nhân loại. Và học không chỉ diễn ra trong tuần lễ phát động này, mà việc học tập sẽ trở thành hoạt động thường xuyên, " học, học nữa, học mãi" và học suốt cuộc đời.

CTV : Nguyễn Thị Thu


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất