Trường tiểu học Kim Đồng tổ chức thi năng lực hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017-2018.

Thực hiện kế hoạch số 1083/KH-PGD&ĐT ngày 23/10/2017 về việc "Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thị xã đối với giáo viên tiểu học năm học 2017-2018", sáng nay ngày 4/11/2017, trường Tiểu học Kim Đồng tổ chức thi phần Năng lực Hội thi "Giáo viên giỏi cấp trường năm học 2017-2018".


        Hội thi là hoạt động chuyên môn thường niên của nhà trường nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, khuyến khích tính chủ động, sáng tạo, phong trào tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ mọi mặt của giáo viên. Đồng thời Hội thi nhằm tuyển chọn, công nhận và tuyên dương giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả đồ dùng thiết bị dạy học. Góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt trong nhà trường; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo.

         Giáo viên dự thi được làm bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục tiểu học, những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành như: việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách đánh giá học sinh; các văn bản quy phạm pháp luật như Điều lệ trường tiểu học, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo thông tư 22/2016 của BGD&ĐT, xử lý kiến thức khó hoặc hướng dẫn học sinh thực hành.

Các đồng chí giáo viên phòng thi số 1

 

Các đồng chí giáo viên tại phòng thi số 2 

 

         Sau phần thi năng lực, nhà trường tổ chức mỗi giáo viên dạy 2 tiết thực hành và chấm sáng kiến kinh nghiệm, lựa chọn những giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã năm học 2017 - 2018.

Phần thi diễn ra nghiêm túc, đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu giáo dục góp phần đẩy mạnh công tác thi đua trong nhà trường.

                                                                           CTV: Nguyễn Hậu


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất