Tiểu học Việt Dân tổ chức tuyên truyền pháp luât, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

Thực hiện Công văn số 981/PGD&ĐT, ngày 25/9/2017 về việc tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và công văn số 988/PGD&ĐT, ngày 26/9/2017 của Phòng GD&ĐT Đông Triều về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN, Trường Tiểu học Việt Dân đã tổ chức tuyên truyền ngày pháp luật và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tới toàn thể CBGV-NV và học sinh nhà trường.


Tuyên truyền tới học sinh toàn trường pháp luật nước CHXHCNVN

 

         Sáng ngày 06/11/2017, trong tiết chào cờ đầu tuần, trường Tiểu học Việt Dân đã tổ chức tuyên truyền tới học sinh toàn trường các nội dung cơ bản của Luật trẻ em năm 2016 và các văn bản pháp luật khác có nội dung liên quan đến phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong thanh thiếu niên, học sinh như phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, mua bán người, phòng, chống xâm hại tình dục và các tệ nạn xã hội khác có nguy cơ xâm nhập vào học đường.

         Trước đó, tại cuộc họp hội đồng trường, BGH nhà trường cũng đã tuyên truyền tới CBGV-NV các nội dung cơ bản của Bộ luật hình sự năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; Bộ luật tố tụng hình sự 2015; những nội dung liên quan của luật Thanh niên năm 2005.

         Các Tổ Chuyên môn, giáo viên cũng nghiêm túc thực hiện dạy học tích hợp nội dung phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội vào các môn học; tích hợp tuyên truyền trong các hoạt động giáo dục; tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt tập thể, ngoại khóa, sinh hoạt lớp,…theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường.

         Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ kiến thức, thông tin cần thiết cho CBGV-NV và học sinh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, qua đó đã khích lệ tới thoàn thể đội ngũ CBGV-NV và học sinh tích cực phát hiện và tố giác tội phạm.

                                                                                                

Một số hình ảnh hoạt động

Cô Trần Thị Hoa - TPT  tuyên truyền ngày pháp luật nước CHXHCNVN

 

 

Cô giáo Lâm Thị Thanh Huyền tuyên truyền phòng chống tội phạm qua tiết sinh hoạt

 

CTV: Sao Chi

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất