Thị xã Đông Triều khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

Trong quá trình phát triển của xã hội, khi học tập, rèn luyện, làm việc, cống hiến và hưởng thụ của mỗi cá nhân được xem như một nhu cầu tất yếu thì "Học tập" và "Học tập suốt đời" của một con người là điểm khởi đầu, và không có điểm dừng. Hôm nay, ngày 02 tháng 10 năm 2017, UBND thị xã Đông Triều tổ chức khai mạc điểm "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2017 tại phường Kim Sơn, với chủ đề "Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân" nhằm phát động các tầng lớp nhân dân thị xã Đông Triều tích cực hưởng ứng học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thị xã.


            Về dự và chỉ đạo khai mạc có đồng chí Nguyễn Văn Bình - PCT UBND thị xã Đông Triều, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa - giáo dục ngoài nhà trường; lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin; Trung tâm truyền thông và văn hóa thị xã; lãnh đạo Ban giám đốc các Trung tâm HTCĐ; đại diện các tầng lớp nhân dân, học sinh, các lực lượng xã hội trên địa bàn phường Kim Sơn.

 

Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tich UBND thị xã Đông Triều phát biểu phát động tuần lễ học tập suốt đời

 

            Tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao phong trào học tập suốt đời của nhân dân các xã phường trên địa bàn thị xã. Trong những năm qua, hàng ngàn lớp học đã được tổ chức thành công tại các TTHTCD các xã, phường đáp ứng được nhu cầu học tập không ngừng của mọi tầng lớp nhân dân. Từ các lớp học, từ các thư viện trong cộng đồng dân cư, mỗi cá nhân được tiếp thu kiến thức về Pháp luật, sản xuất, kinh doanh..., được trau dồi kinh nghiệm sống, tích lũy kỹ năng làm việc và các năng lực cần thiết; mục đích, lý tưởng sống, niềm tin, hoài bão không ngừng được vun đắp để tự hoàn thiện bản thân, sống trách nhiệm và cống hiến. Trong môi trường giáo dục tích cực ấy có sự tương tác đa chiều giữa người trao và người nhận, tạo cơ hội để tri thức và kinh nghiệm thực tế, bài học về giá trị nhân cách được trao truyền vẹn nguyên, nhanh chóng và sâu sắc. Ý thức học tập suốt đời thấm sâu, lan tỏa, trở thành nhu cầu tự thân của từng cá nhân, từng tập thể. Mỗi người đều có những hành động quyết liệt để phá vỡ những giới tri thức, tự tạo ra những chân trời tri thức mới và không ngừng trau dồi đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho bản thân. Điều đó chứng tỏ phong trào học tập suốt đời trên địa bàn Đông Triều đang thể hiện ở chiều sâu của sự kế thừa và phát huy, trở thành điểm sáng cho phong trào học tập suốt đời toàn Tỉnh.

 

Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tich UBND thị xã Đông Triều tặng hoa chúc mừng trung tâm học tập cộng đồng phường Kim Sơn

 

            Đây là một lời động viên, nhắc nhở những người làm công tác giáo dục, lời kêu gọi đầy ý nghĩa của lãnh đạo thị xã đối với mọi tầng lớp nhân dân, gây dựng một phong trào học tập rộng khắp, thường trực và lâu dài, "Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình".

             Sau lễ khai mạc tại phường Kim Sơn, tất cả các xã phường trên địa bàn thị xã sẽ đồng loạt triển khai "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" từ ngày 02/10/2017 đến hết ngày 08/10/2017 nhằm mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng Xã hội học tập; khẳng định vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân; cập nhật, tiếp thu, vận dụng những tri thức mới vào sản xuất và các hoạt động trong xã hội nhằm tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống. Từ đây, khuyến khích người dân chủ động học tập thường xuyên, liên tục và suốt đời, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 

Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tich UBND thị xã Đông Triều tặng quà chúc mừng các cá nhân, dòng họ có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời phường Kim Sơn

 

            Tích cực hưởng ứng học tập suốt đời với chủ đề "Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân", tại các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa - giáo dục ngoài nhà trường tại có thể thông qua hội thảo, tọa đàm, tham quan, hội diễn văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao; thông qua các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức, viên chức, các lớp học nghề cho lao động nông thôn; thông qua các lớp tập huấn hoạt động giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động trải nghiệm; thông qua việc tăng cường xây dựng và phát huy hiệu quả của thư viện số, tủ sách gia đình, dòng họ, tủ sách lớp học, tổ chức ngày hội đọc với những hoạt động  phong phú; thông qua các lớp tập huấn đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân đáp ứng mục tiêu dạy học...

            Để mỗi người đều có cơ hội "Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân", tiếp tục gây dựng một phong trào học tập rộng khắp, thường trực và lâu dài, các nhà trường, các TTHTCĐ trên địa bàn thị xã tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Tuần lễ đặc biệt này. Đồng thời, tăng cường có hiệu quả các lớp học trong cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận tri thức của nhân loại, góp phần nâng cao dân trí, hoàn thiện nhân cách, phát triển bền vững nguồn nhân lực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương Đông Triều ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguyễn Thị Tuyết Mai-Chuyên viên Phòng GD&ĐT


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất