Tập huấn giáo dục bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo

Hôm nay, ngày 12/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội nghị tập huấn về nội dung giáo dục bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cấp THCS. Tham gia tập huấn có 80 đồng chí là Phó hiệu trưởng phụ trách hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo viên giảng dạy môn Địa lý, Tổng phụ trách, giáo viên phụ trách giáo dục ngoài giờ lên lớp.


Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các nội dung: Tăng cường công tác giáo dục về tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trong ngành GD&ĐT giai đoạn 2011- 2015; Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên với nội dung về giáo dục về tài nguyên môi trường biển, hải đảo; Hướng dẫn cán bộ, giáo viên cấp THCS tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với các chủ đề về giáo dục tài nguyên và môi trường  biển, hải đảo.

Qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên cấp THCS về nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của biển, đảo Việt Nam, sự cần thiết của việc sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo. Đồng thời dần hình thành cho giáo viên kĩ năng sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, đảo; hướng dẫn cho giáo viên giảng dạy kiểm tra và đánh giá các chủ đề về giáo dục tài nguyên và môi trường biển, đảo. Từ đó nâng cao nhận thức cho học sinh trung học về việc sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo.

                                                              Thu PhươngCác thông tin khác:
Tin mới nhất