Tập huấn dạy học Âm nhạc và tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp tiểu học

Thực hiện Công văn số 114/PGD&ĐT- CMTH ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Phòng GD&ĐT, ngày 22/02/2019, Phòng GD&ĐT tổ chức tập huấn dạy học môn Âm nhạc và Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hướng phát triển năng lực học sinh cấp Tiểu học.


Toàn cảnh buổi tập huấn

 

         Tham dự lớp tập huấn có 130 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT; Cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán dạy môn Âm nhạc, giáo viên có kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường Tiểu học trên toàn thị xã.

        Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên đã chỉ rõ đặc điểm của dạy học và giáo dục học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực; các mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung, phương pháp trong dạy học môn Âm nhạc và phương thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực. Sau phần lý thuyết chung, học viên của các lớp tập huấn được trực tiếp thực hành thiết kế, tổ chức hoạt động dạy học môn Âm nhạc và tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hướng phát triển năng lực học sinh cấp Tiểu học. Với tinh thần học hỏi nghiêm túc và cầu thị, các học viên tích cực thảo luận sôi nổi, chia sẻ ý kiến để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình đi từ lý thuyết vào thực hành.

 

 

 

 

Các đồng chí học viên của các lớp tập huấn được trực tiếp thực hành thiết kế, tổ chức hoạt động dạy học môn Âm nhạc và tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

 

        Sau tập huấn, Phòng GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị trường cần quan tâm, đầu tư trang thiết bị dạy học môn Âm nhạc, phát huy hiệu quả các thiết bị dạy học hiện có tại mỗi nhà trường, bố trí giáo viên dạy phù hợp. Đồng thời các trường tiểu học cần thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, có kiểm tra, sơ kết, tổng kết Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại nhà trường; vận dụng linh hoạt các kiến thức tập huấn vào việc tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và dạy học môn Âm nhạc theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh trong năm học 2018-2019 và những năm học tiếp theo.

 

Phương Thanh - CV Phòng GD&ĐT


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất